Välsignad årskonferens i ostriket

UNDER TEMAT ”DRIVEN AV KÄRLEK” hölls i år ELMs årskonferens i Västerbotten 4–7 juni.

UNDER TEMAT ”DRIVEN AV KÄRLEK” hölls i år ELMs årskonferens i Västerbotten 4–7 juni. Ett par hundra ELMare från hela landet deltog under dagarna som inleddes med en samling i Sackeuskyrkan i Umeå på torsdagskvällen. Mariela Bensus från Peru gav ett personligt vittnesbörd och Egil Sjaastad talade över temat: ”Kärleken driver Gud till oss” (1 Joh. 4:10). Därefter var det presentation av gäster från Eritrea, fika och program på Café Rafiki.

Rosenius, ost och samer

Under fredagen gavs möjlighet att följa med på en dagsutfl ykt till Ostriket med besök i Carl Olof Rosenius födelsegård i Ånäset. Ingemar Helgesson, Fredrik Smetana och Egil Sjaastad guidade. Vi blev bland annat upplysta om att orten Flarken på grund av sin bördiga jord kallas för Västerbottens Skåne.

Två gigantiska osthyvlar mötte oss vid infarten till Ostriket. Ingen tvekan om att här regerar osten. Och inte vilken ost som helst, utan Västerbottensosten – ”kejsaren bland ostar” enligt Strindberg. Västerbottensosten tillverkas endast i Burträsk och lagras i Ånäset. Enligt guiden i Ostriket ska den växa som ett gotiskt valv i munnen. Inte undra på mejeriet är kunglig hovleverantör!

Nästa anhalt var alltså Roseniusgården, Carl Olof Rosenius födelsegård. EFS är förvaltare av detta värdefulla kulturhus som är byggt på 1700-talet. I huset föddes Rosenius 1816. Där finns i dag möbler och föremål som tillhört honom och hans far, bland annat den vackra Kristustavlan som Rosenius brukade betrakta i djup vördnad.

Ett besök i Nysätra träkyrka från 1710 ingick också i utfl ykten och sista anhal ten blev ett besök hos sameslöjdare.

Kärleken som drivkraft Till fredagskvällens samling på Missionsgården Fridhem hälsade oss Anna-Maria Andersson välkommen. Egil Sjaastad predikade över: ”Kärleken driver ut rädslan” (1 Joh. 4:18). Evangelium är en tröst för den som är rädd. Det visar på att vår synd är förlåten.

Efter Egils predikan presenterade Anders Andersson ELMs sångboksprojektet. Han framhöll att församlingssången är den bästa av alla sångformer. I himlen kommer det att bli en öronbedövande församlingssång från alla folkslag på jorden. Den nya sångboken kommer att innehålla det bästa ur Lova Herren, Den Nya sången samt även en hel del andra sånger. Gud skapar mångfald och han har fantasi även när det gäller musiken.

President Harold Llontop från den evangelisk-lutherska kyrkan i Peru avslutade kvällen med predikan över temat: ”Kärleken driver oss till handling” (1 Joh. 3:18). Tänk att en sådan symbol som korset kan påminna oss om Jesu kärlek! Han kallar oss i sin kärlek att gå till handling!

Guds underbara ”men”

Nationaldagen den 6 juni hissades flaggan på Fridhems gårdsplan. Vi sjöng ”Du gamla du fria” och Daniel Ringdahl höll ett lysande nationaldagstal.

Under årsmötesförhandlingarna, som tog vid, deltog 78 föreningsombud. Ordförande Arne Engström inledde med utgångspunkt ifrån Andra Krönikeboken 20 och talade om Guds underbara och härliga ”men”. Det finns mängder av exempel där Gud vänder hopplösa situationer genom historien! Vi får räkna med Gud! Störst av allt är att han bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ett kort referat från årsmötesförhandlingar återfinns i ELM-informationen på annan plats i tidningen.

På lördagskvällen var en läcker buffé uppdukad i Liljaskolans matsal, komponerad av mästerkocken Andreas Helgesson. Alla lovordade maten! Vi fick återigen lyssna till Egil Sjaastad som talade över temat: ”Kärleken driver oss ut” (2 Kor. 5:14–15). Kvällen bjöd i övrigt på ett blandat och väl avvägt program under ledning av mötesvärdarna Katrine och Henrik Åström. Vi fick lyssna till körsång under ledning av Lotta Wirth, ta emot en hälsning från Eritrea samt ta del av ett samtal i soffan á la Skavlan med Arne Engström, Lasse Johansson och Thomas och Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen. Arne Engström och Lasse Johansson fick ett varmt tack för sina tolv respektive sju år i styrelsen. För Arnes del även sju år som ordförande. Familjen Moesgaard-Christensen har flyttat till Danmark efter två och ett halvt års tjänst i Peru.

I stället för kollekt kunde var och en betala för att vara med i en tävling. ”Vem bor här?”, var frågan. Tio personer presenterades och lika många foton på vardagsrum. Sedan gällde det att para ihop rätt person med rätt vardagsrum. Två personer lyckades få åtta rätt!

Hemfärden i den ljusa sommarnatten blev en illustration av Harry Martinssons underbara dikt: ”Juninatt blir aldrig av. Liknar mest en daggig dag.”

Högmässa i fullsatt kyrka ”Kom till festen varenda en” sjöng barnen och tågade på söndagen in i den fullsatta Johanneskyrkan i Vännäs. Högmässan firades under ledning av Gunnar Andersson. Egil Sjaastad predikade och uppmanade oss att vara frimodiga i bön och frimodiga i kärlek. Han citerade också orden ur en sång: ”Våga dig, dristelig, tro att Jesus gjort allt för dig!” Förutom en barnkör bidrog även en ungdomskör med sång och musik. Anders Andersson vid orgeln och Eva Unosson på fiol avslutade gudstjänsten med ”Morgonstämning” av Edvard Grieg. Himmelska toner!

Gud är med oss Under konferensens avslutande eftermiddag talade ato Temesgen Berhane från Eritrea över Första Johannesbrevet 4:19–21. ”Alla predikningar under den här konferensen har handlat om kärleken”, konstaterade han. ”Det är Guds kärlek till oss i Jesus Kristus det handlar om. Den kärleken är en drivande kraft. Vi är kallade att älska varandra. Det finns inga andra alternativ. Vi älskar därför att vi är så älskade!”

Avslutningspredikan hölls sedan av Jonny Bjuremo på temat: ”Kärleken leder till lovsång” (Ps. 40:2–4) Det är inte vår kärlek som skapar lovsång. Det är den kärlek som kommer uppifrån som skapar den himmelska lovsången. Då viker djävulen undan. Herren lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud! Erik Andersson gav oss alla missionsbefallningen som sändningsord. ”Var ni än är, berätta om Guds väldiga gärningar! Och kom ihåg att han är med er alla dagar intill tidens ände!”, sa han uppmuntrade.

Tack för fyra välsignade konferensdagar!

Och Herren ska visa nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.

 SONIA LUNNERGÅRD, politiker, Sollentuna

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan