Inte ens din egen kropp

FÖR EN TID SEDAN var det ett par verser i Bibeln som fick tala särskilt till mig. De talar om att även min kropp tillhör Gud.

FÖR EN TID SEDAN var det ett par verser i Bibeln som fick tala särskilt till mig. De talar om att även min kropp tillhör Gud (1 Kor 6:19–20). Allt jag är, äger och har är alltså Guds – till och med min egen kropp! Det är en revolutionerande tanke. Först kanske den kan upplevas en smula jobbig. Den känns omvälvande för mitt mänskliga sinne och så långt ifrån det tankesätt som präglar vårt individualistiska samhälle där det inte finns något högre än jaget självt. Det fick mig att stanna upp en stund och fundera på vad det får för konsekvenser i mitt liv.

VI ÄR KALLADE ATT med kropp, själ och ande, både insida och utsida, leva till Guds ära. Samtidigt lever vi i en värld som präglas av både kroppsdyrkan och kroppsförakt. Att värdera och uppskatta sin kropp på ett sunt sätt är inte alltid så lätt. Kroppen är något gott och förhärligandet av Gud är en gåva vi får ta emot.

Mina tankar vandrade vidare till andra delar av livet. Hur använder vi den värdefulla tid som Gud har gett oss? Det mediebrus som ständigt sköljer över oss blir lätt något som stjäl vår tid. Vi måste bara kolla Facebook eller nyheterna först, och så går snabbt timmarna. Det och mycket annat tar lätt tiden från de viktigaste sakerna:

– Samvaron med Gud i den egna andakten. Det som sedan är grunden för allt annat. Vi ska inte försumma vår andakt!

– Tiden med familjen. Gud har gett oss i uppdrag att prioritera den och fostra våra barn för himmelen.

– Församlingen. Försumma inte gemenskapen i din församling/förening! Gud vill att vi älskar och tjänar de människor vi möter i vår vardag och är ett salt i vår omgivning. Kan det vara så att Gud vill att du eller jag använder vår tid annorlunda än vi gör idag?

JAG FUNDERADE VIDARE ÖVER hur jag använder mina pengar? Fundera en stund över det, du också! Efter att ha tillbringat ett år här i Peru har jag nog fått en lite förändrad syn på vad som är viktigt. När vi först söker Guds rike så ger han verkligen allt det andra också. Det är något som jag har lärt mig av mina vänner här, där många lever i ett stort beroende av Gud och i förtröstan på honom. Jag känner en familj där pappan inte har lön för sitt pastorsuppdrag och hans fru bara en liten inkomst, och så har de försörjt sin familj med fyra barn i många år. De lever så konkret i Guds omsorg och av hans nåd. Ibland har de stora bekymmer och mycket oro för hur det ska gå ihop, men de får också uppleva många prov på att Gud förser.

Häromdagen pratade jag med en amerikansk missionär som levt över 20 år i Peru. De hade bestämt sig för att flytta tillbaka till USA, men efter tre månader återvände de till Sydamerika igen. De hade svårt för att trivas med materialismen och ointresset för de nödlidande i världen, som de upplevde bland de kristna, och som stod i så stor kontrast till hur deras liv i Peru format dem. Det står mycket om girighet i Bibeln, vi har så lätt att bli fästa vid våra pengar. Det står också om tionde i Bibeln, men att det ska ges med ett villigt hjärta. Jag måste ställa mig frågan: Hur vill Gud att jag bäst använder mina pengar? Var uppmärksam på behoven i din omgivning. Lyssna till när Gud kallar dig att ge, och ge med glädje. Det är välsignat att få ge och att lita på Guds omsorg.

MIN ERFARENHET ÄR att vi ibland tappar bort Guds övergripande och genomgripande perspektiv på våra liv och att det så lätt blir pekpinnar och måsten. Jag skulle i stället vilja uppmuntra dig att fråga efter Guds vilja och hur han vill leda dig så att du förhärligar honom med din kropp, din tid och dina pengar. Det kan förnya och fördjupa din relation till Gud och till människorna runt omkring dig. Det kan förändra ditt liv!

ANN-CHARLOTTE SMETANA, missionär, Peru

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan