Därför är jag ELM:are

Evangelisk Luthersk Mission (ELM) är en missionsorganisation som samlar människor i alla åldrar. Vi lät några av dess medlemmar berätta om sin väg till ELM. Vad är det de särskilt uppskattar i rörelsens profil?

Evangelisk Luthersk Mission (ELM) är en missionsorganisation som samlar människor i alla åldrar. Vi lät några av dess medlemmar berätta om sin väg till ELM. Vad är det de särskilt uppskattar i rörelsens profil?

 

Varför är jag med i ELM? Det är en bra fråga att ställa sig och en fråga som jag ställt mig lite då och då i livet. Allt har sin historia och har man levt i 65 år får man också lite perspektiv.

Först och sist vill jag kalla mig och vara en kristen. När allt annat skalas av är det det enda viktiga, att höra till Jesus Kristus.

Jag är tacksam att jag fått växa upp i en troende familj, att tron på Jesus förmedlades på ett trovärdigt sätt. Eftersom mina föräldrar var missionärer inom Bibeltrogna vänner (i dag:  ELM) i Etiopien växte jag upp i detta sammanhang och fick tidigt ett missionsperspektiv.

När jag var 14 år kom jag till Sverige och var då med i en ELM-förening.

Så småningom brottades jag med tron och fick ställa mina frågor som student, både hemma och inom SESG (I dag: Credo). Det betydde mycket för mig.

Min man har också ELM-bakgrund och vi möttes i Credos verksamhet. Första åren i vårt äktenskap bodde vi på en plats där det inte fanns någon ELM-verksamhet. Det betydde att vi sökte oss till Svenska kyrkan och andra kyrkor. Vi var med i en ekumenisk bibelstudiegrupp och lärde oss mycket under den tiden.

När vi flyttade söderut igen var det naturligt för oss att söka oss till en ELM-förening. Där lade vi vårt engagemang och där fick vi vårt sociala sammanhang.

ELM är en gemenskap bland många andra kristna gemenskaper. Jag har min plats i ELM och jag är tacksam över att det där finns bibeltrohet, gemenskap och missionsengagemang. ELM är det lilla sammanhanget som ger närhet och möjlighet till delaktighet och påverkan.

I min missionsförening kan jag få längta, be och verka för att Kristi fullhet ska få bo i mig och mina andra syskon och samtidigt få vila i förkunnelsen om att jag är frälst av nåd!

 

Kerstin Johansson, Örkelljunga

 

 

Jag är av ’ELM-släkt’ på båda mina föräldrars håll och det har fallit mig väldigt naturligt att tillbringa mycket tid i ELM-sammanhang då många av mina närmsta vänner också rör sig i de kretsarna. Inte minst efter en väldigt uppbygglig tid i ungdomsrörelsen ELU har jag insett hur ELM är rotat i Ordet på ett unikt sätt som man inte ser i alla samfund. Jag värdesätter ELU väldigt högt eftersom det tidigt fångade upp mig med bra undervisning och teologi, vilket jag i alla fall på senare år har förstått vikten av.

Det känns tryggt att ELM alltid utgår från vad Bibeln säger. Man värdesätter Bibeln högre än det världen säger. Det visar på att grunden i kyrkan är Ordet och det, i sin tur är, gör att också evangeliet om Jesus hamnar i centrum. Flera gånger när jag lyssnat på undervisning av präster och lärare som besökt ELU har de nämnt vilken förmån vi har som får vara en del av den här rörelsen och vilket ansvar vi har att förvalta vår historia av bibeltillit. Att få höra från personer utifrån vad vi har förstärker mitt förtroende för ELM. Det betyder också mycket för mig att rörelsen har många år på nacken. Det ger en slags frid i att man står på en stadig grund som uppvuxen och fortsatt aktiv ELM.

Jag upplever ELM som en enda stor gemenskap och familj. Jag trivs verkligen bra bland alla människor i sammanhanget. Jag har också funnit många förebilder bland ELMarna. Deras tro och livsstil, men ofta även deras stora engagemang, är väldigt uppmuntrande att se.

 

Amandus Einarsson, Kristianstad

 

Vad är det som gör att jag är en del av ELM? Roseniuskyrkan i Stockholm, utan tvekan. Roseniuskyrkan är en del av ELM och jag är en del av Roseniuskyrkan. Alltså är jag med i ELM. Jag tycker det är bra att ELM är tydligt med att stå på Bibelns grund – för utan Bibeln, vad har vi då rent konkret att grunda vår tro på?

Jag är medveten om att det finns en bredd inom ELM – allt emellan mer högkyrkliga till mer frikyrkliga – men jag känner att jag är väldigt bekväm inom den bredden och med den gemensamma grund som finns. Jag vet att om jag kommer till en ELM-församling tar de Bibeln och tron på allvar. Sedan håller jag inte med om allting, alltid, och det kan finnas saker som jag tycker saknas, men det är mindre saker som jag kan leva med.

Jag bor i Stockholm och har således en väldig bredd av församlingar att gå till. Varför då Roseniuskyrkan? Det är en kombination av främst två faktorer. Dels teologin, dels utformingen av gudstjänsten. Jag kan bli obekväm i mer frikyrkliga sammanhang där fokus på sång och stämning inte alltid passar mig. Jag gillar katolska kyrkan men känner att jag inte riktigt vet vad jag tycker i frågor om exempelvis påvens roll eller den katolska kyrkans  exklusivitet i förhållande till andra kristna inriktningar. Därför skulle jag inte hederligt kunna kalla mig katolik. Jag tycker att Svenska kyrkan i stort har blivit för liberal och populistisk, även om det ofta finns lokala församlingar som kan vara väldigt bra.

 

Ulf Noring, Stockholm

 

Jag föddes in i en familj som deltog i en av ELMs föreningar. Jag växte upp i denna kristna gemenskap och som liten fanns inget val eller ens en fundering över att välja någon annan kyrka. Det valet gjorde mina föräldrar men långt innan dess Gud. Det var ingen slump att jag föddes där och då utan Gud hade, som han har med oss alla, en fantastisk plan i detalj över mitt liv.

Jag kan se när jag blickar tillbaka att ELM genom åren har utrustat mig för ett kristet liv. Som yngre var jag välsignad med en tillhörighet till både ungdomsgrupp och förening i denna organisation. I dessa gemenskaper och på läger i ELUs regi har jag försetts med en gedigen grund i tron, byggd på Bibeln. ELM präglas av en nära gemenskap i bön och bibelläsning, där finns förutsättningar för att stärka varandra i tron och vittna om Jesus för andra. I ELM finns möjligheter att engagera sig i stort och smått och i det har jag fått utforska mina gåvor för att hitta min plats.

Genom åren har jag fått möjlighet att engagera mig i ELMs föreningar och ELUs ungdomsarbete lokalt och så småningom även regionalt och kommit till förvissningen om att Gud vill ha mig där han har satt mig. Det är för mig den viktigaste anledningen till att jag blev och har förblivit ELM:are.

 

Frida Palm, Lund

 

Jag gillar värmen hos mina trossyskon när jag kommer till missionshuset. Där finns ett kärleksfullt bemötande och jag känner att man tänker på varandra. Jag känner mig uppmuntrad att dela med mig av mina möten med Jesus och upptäckterna i hans Ord till församlingen.

Det finns mycket jag känner mig uppmuntrad till att bidra med i församlingen. Jag känner mig behövd och uppskattad. Jag upplever att man tar till vara mångas gåvor även om det säkert finns fler gåvor som borde tas tillvara, det är viktigt att lära oss att upptäcka gåvorna hos varandra och uppmuntra dem!

Många inom ELM har en stor vilja nå ut med evangeliet till sina medmänniskor. I undervisning och gudstjänst står Jesus står i centrum – glädjen över gemenskapen med honom och vad han gjort för oss. Det är det vi vill nå ut med!

När jag och min familj var missionärer i Peru upplevde vi oss väldigt burna i bön, Många trossyskon följde vårt arbete och ville stötta oss i vårt arbete och liv. Det var vi väldigt tacksamma för!

 

Elin Lindström, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan