Mission, vår passion

En bokrelease, missionärsbesök och vittnesbörd från den lokala föreningen är bara några av de saker som ELMs årskonferens i Ängelholm bjöd på. Det blev en glädjefull helg där evangeliet om Jesus lyftes fram som drivkraft för våra liv.

ELM-BVs årskonferens i Ängelholm 3-5 juni

En bokrelease, missionärsbesök och vittnesbörd från den lokala föreningen är bara några av de saker som ELMs årskonferens i Ängelholm bjöd på. Det blev en glädjefull helg där evangeliet om Jesus lyftes fram som drivkraft för våra liv.

 Årskonferensen i Ängelholm inleddes i sommarsol och värme och så förblev det under hela helgen. Ett varmt välkomnande möttes vi också av från den anordnande föreningens sida, som skötte allt från mat och teknik till fika och logistik på ett utmärkt sätt.

Efter välkomsthälsningen från föreningens ordförande Andreas Castor handlade fredagskvällen om utlandsmissionen. Det i år är 150 år sedan de första svenska missionärerna landsteg i nuvarande Eritrea. Engagerat och karismatiskt berättade missionssekreterare Jonny Bjuremo om de tre första svenska missionärerna, Lange, Carlsson och Kjellberg, som fick göra stora personliga uppoffringar i sin tjänst. Han utmanade oss också utifrån helgens tema: ”Mission, vår passion.” Vem vill bli missionär? Vem vill gå i tro? Han avslutade med en uppmaning till fortsatt givande till NÖD Etiopien (insamlingen hade i början av juni inbringat 641 000 kr).

 

Peru i fokus

Efter Jonnys anförande var det dags för missionssekreterare Rakel Smetana att vända fokus mot Peru. Men innan vi kommer in på det ska vi vrida tillbaka klockan lite, till fredagens eftermiddag, då jag fick tillfälle att prata med Peru-missionärerna Steffen Baagø Madsen och Kate Vasquez de Madsen som nyligen har kommit hem till Danmark. Jag frågade vad de arbetar med.

– Det senaste halvåret har jag haft lite olika uppgifter i Las Brisas och bland annat varit med i kyrkans pastorsråd. I augusti ska vi flytta till Piura för att stå med i nyplanteringsarbetet där, säger Steffen, som är teolog. Han låter sedan sin peruanska hustru, Kate, utbildad arkitekt, svara på de flesta av mina frågor:

– Jag har arbetat deltid som byggmästare för kyrkbygget i Las Brisas och deltid som styrelseordförande för den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH). Och så har jag varit mor åt vår dotter Leah.

Kate önskar att människor ska bli mer engagerade i arbetet i kyrkan, att de blir trofasta. Hon berättar att de arbetar med en vision för kyrkan så att människor ska få veta vad de kan göra och bidra med.

– Mycket glädjande är att vi snart har en ny kyrkbyggnad, där det tidigare var en sophög! En annan positiv sak är att det börjar växa fram en bra andlig ledning i kyrkan.

Jag frågar om missionen behövs i Peru och de tvekar inte om svaret. Kate har själv blivit kristen genom missionärernas arbete, vilket hon är mycket tacksam för. Hon kom in i kyrkan genom ungdomsgruppen och blev kristen. Hon beundrar dem som lämnar sitt land och sin kultur för att bli missionärer och nämner särskilt Håkan Ekström som varit betydelsefull för henne. Kate säger att hon har lärt sig så mycket genom missionärerna och vill att folket i Sverige och Danmark ska veta att missionärerna är så betydelsefulla.

– Tack för ert missionsarbete och era insatser!

Missionärsparet tror att de lutherska kyrkorna i Peru har en god framtid och hoppas att de genom ett gott samarbete ska få stå med i bygget av en kyrka som är trogen och trofast mot Herren.

 

 

Att vara på plats när väckelsen kommer

Åter till programmet på kvällen. Rakel började med att intervjua ELM Danmarks missionssekreterare, Helene Koefoed-Jespersen, som tillsammans med sin familj varit missionär i Peru.

En svårighet i Peru är att få människor att stanna i kyrkan. De kanske är med en tid, men så händer något och de försvinner. Även om det inte är väckelse i Peru nu är det viktigt att vi finns där när den kommer så att vi kan predika det frigörande evangeliet.

Kate Vasquez de Madsen berättar sedan om sitt arbete. Det känns som en svår utmaning att vara de enda missionärerna i Piura och ingen idealisk situation alls. Hon hoppas att fler ska känna kallelsen till Peru.

Till sist ger Kate ett vittnesbörd och sedan får alla med anknytning till Peru, gamla och nuvarande missionärer, komma fram och sjunga ”Det är gott att prisa Herren” på spanska.

 

Årsmöte

Till årskonferensen hör också ELM-BVs årsmöte på lördagen. Christer Unosson valdes till mötesordförande och ledde förhandlingarna för de drygt 120 röstberättigade. Själv fick jag

presentera mig i egenskap av informatör och även lyfta lite på draperiet för att visa den nya hemsidan, elmbv.se, som är under konstruktion. Under Anders Anderssons ledning fick vi sjunga två reviderade sånger och mellan dem berättade han om det pågående sångboksrevideringsprojektet. Inför 2017 redovisades styrelsens förslag på verksamhetsplan för områdena utlands-, hemlands- och tidningsmission och val till styrelsen utföll så att Elisabeth Wallgren nyvaldes till styrelsen medan Peter Henrysson och Eskil Engström omvaldes. Ersättarna omvaldes alla tre.

Årsmötesförhandlingarna avslutades strax efter utlyst fikatid med att avgående styrelseordförande Gunnar Davidsson uppvaktades. Nio år i styrelsen varav de flesta som andre vice ordförande och det senaste året som ordförande. Tacksamheten var stor till Gunnar för hans trogna insats.

 

Glimtar från Ängelholmsföreningen

”Mission vår passion – på lokalplanet” var temat för festkvällen i Kungsgårdsskolans matsal. Där gavs glimtar från verksamheten i Ängelholm genom att Lisa Berg, Katarina Nilsson, Malin Månsson och Jens Rosenkvist fick berätta om sina olika uppgifter på Café Engel, Café Oasen och barn- och ungdomsarbetet. Dessutom bjöds det på sång och musik, god mat, lotteri och andakt. Den ljumma försommarkvällen avslutades, åtminstone för några av de yngre deltagarna, vid – eller i – havet!

 

Mission i Sverige

En välbesökt högmässa ledd av Lars-Åke Nilsson inledde söndagen. Predikan handlade om kallelsen till Guds rike. Alla är vi kallade att följa Jesus med våra olikheter och den som kallar är Jesus själv. I texten Lars-Åke läste gavs Jesus sju olika titlar vilka tillsammans ger oss en glimt av hans storhet.

Liksom allt annat under helgen löpte serveringen av den utsökta lunchen snabbt och smidigt under kökschefen Victoria Bengtssons fasta ledning och eftermiddagens program tog vid. Nu vändes blickarna hemåt mot missionen i Sverige. Under ett år har missionsledare Erik Andersson och missionssekreterare Fredrik Smetana arbetat fram en bok som fått titeln Vår – initiativ i missionslandet Sverige. Den lilla boken innehåller tankar om nyplantering av kristna gemenskaper och berättelser om initiativ inom ELM för att nå nya människor med evangeliet. Boken presenterades i form av en releasefest där Henrik Birgersson intervjuade Erik samtidigt som han smuttade på den lokalt producerade äppelmusten som stod framställd.

Därpå följde välsignelse av de nya predikanterna, Daniel Borg och Stig Hasselgård, varefter Erik Andersson predikade utifrån orden: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också (Matt. 6:33).

Med tacksamhet till Gud riktas också ett stort tack till ELM Engelholm för en väl arrangerad och utförd årskonferens.

Inspelningar från fredagen och söndagen kan laddas ner från www.elmbv.se/engelholm.

 

Stefan Nyholm, informatör, Partille

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan