Utmärkt bibelguide sätter igång tankar

En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet
Bibeln idag

Prästen Johannes Imberg har publicerat en bibelguide över Kolosserbrevet och Filemonbrevet. Upplägget är klassiskt, först en inledande beskrivning av bibelboken och därefter passager med kommentarer till korta stycken i bibeltexten.

Varje avsnitt har en rubrik som fångar upp en viktig poäng i bibeltexten. Denna förklaras utifrån den kontext som Paulus och församlingen befann sig i. Exempelvis förstås Paulus uppmaning att inte ”låta någon döma er för vad ni äter och dricker” utifrån att det fanns en grupp judekristna i församlingen som propagerade att man skulle följa den judiska lagens matregler. Den förklaras också med hjälp av bilder och historier från författaren. Exempelvis liknar han den som lägger något till sin frälsning vid sidan av evangeliet vid en människa som slår sönder bilrutan trots att han har bilnyckeln i bakfickan.

Tillvägagångssättet har flera fördelar. Det kulturella avståndet överbryggas genom att brevens principer lyfts fram och görs levande och relevanta för läsaren här och nu. Tillsammans med de avslutande diskussionsfrågorna i varje avsnitt blir boken en hjälp att förstå, ta till sig och praktiskt tillämpa brevens budskap. För den som önskar gräva ännu djupare i Kolosserbrevet och Filemonbrevet finns det mer omfattande och ingående kommentarer att tillgå. Men för den som önskar få överblick och hjälp in i breven samt få goda bibliska principer förklarade på ett fräscht sätt är boken alldeles utmärkt. Den är en god resurs för såväl enskilda bibelstudier som för samtals- och hemgrupper.

ANDERS EK, Malmö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan