Kategori: Juli 2000

Herre, till vem skulle vi gå?

Det hade varit konfirmation i en kyrka i norra Skåne och nu gav prästen sina konfirmander ett minnesord hämtat från Joh. 6:67: ”Inte vill väl också ni gå bort?” Dessa ungdomar hade fått undervisning i den kristna trosläran och deltagit i kyrkans gudstjänster. Vad skulle nu hända? ”Inte vill väl… Läs hela artikeln »

Predika evangelium!

”Evangelium till alla” var temat för MBV:s årsmöte i juni månad. En paroll som de flesta biskopar, präster och pastorer sannolikt skulle kunna ansluta sig till – i varje fall så länge de själva finge definiera begreppet ”evangelium”. Vi lever ju i en tid då snart sagt vilket uppmuntrande budskap… Läs hela artikeln »

Recensioner

Bibelmanual. En hjälp att börja läsa av Sture Hallbjörner. Församlingsförlaget 1999. 47 sid. I samband med att en ny bibelöversättning utkom förra året, Bibel 2000, gav Församlingsförlaget påpassligt nog ut en ”bibelmanual”, alltså en bibelläsningshandbok, skriven av göteborgsprosten Sture Hallbjörner. Baksidestexten sammanfattar skriftens innehåll på följande sätt: ”Denna bibelmanual innehåller… Läs hela artikeln »

Bibeltrohet i praktiken

Efter ett föredrag av Lars Brixen vid Evangelisk Luthersk Missionsforenings riksmöte i Hillerød i Danmark 1999