Etikett: Domen

Alla vill till himlen men ingen vill dö

Den uppståndne Jesus kommer tillbaka som domare på den sista dagen, en dag som både skrämmer och lockar. Vad ska man förvänta sig och hur kan man förbereda sig?

Från fäderna

Domedag – det är ett märkligt ord. Och vi bör noga vakta oss för att tro att något avgöres på den dagen. Allt avgöres nu. På domedag bara kungöres utslaget.

Döden, domen och evigheten

Jesu tal om två slutmål, evigt liv eller evig död, kan låta hårt, men kan inte bortförklaras.