Etikett: Fariseism

Är jag en skådespelare, en farisé?

Jesus och nya testamentet befinner sig i djupaste och absolut motsättning till fariseismen. Denna motsättning är fundamental, dvs. en fariseism som tar upp kristna lärosatser är inte längre fariseism och en kristendom som tar upp fariseiska tankegångar upphör att vara kristendom.

Att föreställa – men icke vara

Det är märkligt att en så stor del av evangelierna ägnas åt en uppgörelse med fariséismen. Det beror nog på att fariséismen alltid kommer att vara en av trons värsta fiender. Låt oss för ett ögonblick se in i fariséismens garderob. Den har många avdelningar. Där finns en för Svenska… Läs hela artikeln »

Är du kristen eller farisé?

En farisé var i regel en from man. Det var en, som inte nöjde sig med att hålla tio Guds bud utan dessutom kände sig förpliktigad att rätta sig efter de äldstes stadgar. Dessa stadgar, som hade vuxit fram under en följd av år, förtydligade och preciserade lagen. Som exempel… Läs hela artikeln »