Etikett: Gudstjänst

Varför firar man gudstjänst?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Den kristna gudstjänsten och något om högmässans ordning

Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig! 2 Mos. 9:1b. Egyptens farao får den befallningen av Bibelns Gud. Att hålla gudstjänst är att fira Guds befrielse av sitt folk.

Dags att tänka om i ämbetsfrågan?

Vilka uppgifter ger Bibeln man och kvinna inom och utanför församlingen? Även bibel- och bekännelsetrogna andliga ledare finner gränsdragningen svår i praktiken. Diskussioner förs och utredningar pågår. Till Liv har bett Boris Sandberg, teolog och missionsdirektor inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, att ge sin syn på problem och lösningar kring ”ämbetsfrågan”.