Etikett: Lina Sandell

”En god skrivares penna”

Den 27 juli 2003 var det hundra år sedan vår stora sångförfattare Lina Sandell- Berg dog. Vid begravningen på Solna kyrkogård sjöng en stor skara människor Linas första sång ”Tryggare kan ingen vara”, vårt lands andliga nationalsång. Sångens inledningsord är skrivna på hennes gravsten.

Gör det lilla du kan

Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, snart de de dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst, och på dag följer natt, då kanhända ej morgon skall gry. O, var flitig att så, medan ännu är tid, att din skörd måtte mogna i frid! Gör det lilla… Läs hela artikeln »

Lina Sandell-Berg

Varje gång vi samlas till gudstjänst har sången och musiken en stor betydelse. Fortfarande är Lina Sandells sånger levande inom svensk kristenhet. I MBV:s sångbok Lova Herren är nästan en fjärdedel av sångerna skrivna eller bearbetade av henne. Vem var hon?