Etikett: Mening

Finns det någon mening med att vara sjuk?

Människor reagerar väldigt olika på den sjukdom som drabbar dem. Någon finner mening i motgången, en annan gör det inte. Så får det vara, resonerar överläkaren Inga Svensson, vi ska inte tvinga på människor en mening som de själva inte ser.

Öppet forum

I nr 6 stod artikeln Livet har en mening av Fredrik Hector att läsa. Under Öppet Forum i nr 10 framförde Olof Göransson ”frågor och bekymmer” med anledning av denna artikel. Här återkommer nu Hector. Han skriver: ”Min artikel om livets mening tycks ha väckt många frågor. Kritik har framförts av Olof Göransson i Till Liv 10–2000, och jag vill gärna bemöta den kritiken.”

Den kristne och myndigheterna – något om samhällsansvar

Vi börjar med två episoder ur aposteln Paulus liv. Från fängelsehålan i Filippi klagar Paulus: ”De har offentligen låtit oss slita spö, utan dom och rannsakning, fastän vi är romerska medborgare, och sen har de kastat oss i fängelse” Apg. 16:37.