Etikett: Prästämbetet

En resa till helgonens och martyrernas stad

Fyra man ur MBV-led hade fått personlig inbjudan att vara med vid en av Kyrklig Samling anordnad konferens i Rom i höstas. En av dem delar här med sig av sina intryck från resan och överläggningarna.

Dags att tänka om i ämbetsfrågan?

Vilka uppgifter ger Bibeln man och kvinna inom och utanför församlingen? Även bibel- och bekännelsetrogna andliga ledare finner gränsdragningen svår i praktiken. Diskussioner förs och utredningar pågår. Till Liv har bett Boris Sandberg, teolog och missionsdirektor inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, att ge sin syn på problem och lösningar kring ”ämbetsfrågan”.

Vad händer?

Majoriteten av denna tidnings läsare tillhör (ännu) organisationen Svenska kyrkan. Den kan inte likställas med Kristi Kyrka i Sverige. Med smärta måste vi närmast konstatera, att organisationen Svenska kyrkan blivit Kristi Kyrkas fiende. Men det händer också mycket, som visar att Kristi Kyrka i Sverige ännu lever. Vi har också anledning att hålla fast vid vad Jesus en gång sade: ”Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar också jag” (Joh. 5:17).

Att kasta eller inte kasta pärlor

Kan det gå i 200 kilometer i timmen nu? X-2000 susar fram söderut genom Sverige. Mannen som har platsen vid fönstret har suttit fördjupad i en bok och sedan sovit ett bra tag. Nu kan det inte vara så långt kvar till hans tågbyte. Han bryter tystnaden.