Etikett: Svenka kyrkan

Bild på människor som röstar i ett val.

Partipolitisk kyrka – finns det något alternativ?

I Svenska kyrkan har politiska partier stort inflytande i frågor som rör tro och teologi. Här beskriver Jan-Anders Ekelund, tidigare ledamot av kyrkomötet, hur detta valsystem växte fram och manar till fortsatt kamp för ett mer lokalt och helt opolitiskt valsystem.

Svenska kyrkan under 1900-talet

Det är lätt att tänka sig Svenska kyrkans historia under 1900-talet som ett ständigt fortgående förfall. Det ligger naturligtvis något riktigt i detta. Men det finns likväl två saker som man ska ha fullt klara för sig: Allt stod inte väl till år 1900. Allt har inte blivit sämre under 1900-talet.

Saxat & utblickar

Medan skeppet sjunker Den kristna kyrkan liknas ofta vid ett skepp. Berättelsen om lärjungarna i stormen på Gennesarets sjö, Mark. 6:45, är ett gott exempel på den saken. (– – –) Berättelsen i Mark. 6 gäller Kristi kyrka i dess helhet, i dess apostoliska fullhet. Alla tolv apostlarna befann sig… Läs hela artikeln »