Etikett: Uppenbarelseboken

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det femte bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Sardes. Läs gärna brevet i Upp. 3:1–6! På sidan 11 kan du läsa en sammanställning över de bibelstudier om Sändebreven som har publicerats i tidigare nummer av Till Liv.

Breven till de sju församlingarna

Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, berättar om hur den uppståndne Jesus Kristus visar sig för aposteln Johannes. Som det trogna vittne han är, skriver Johannes, på Jesu uppdrag, ner allt han hör och ser. I det andra och tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns nedtecknat det särskilda budskap som Jesus riktade till… Läs hela artikeln »

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det fjärde bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Tyatira. Läs gärna brevet i Upp. 2:18–29! På sidan 14 kan du läsa en sammanställning över de bibelstudier om Sändebreven som har publicerats i tidigare nummer av Till Liv.

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det tredje bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Pergamus. Läs gärna brevet i Upp. 2:12–17.

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det andra bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Smyrna. Läs gärna brevet i Upp. 2:8–11. Bibelstudierna är författade av Ingemar Rådberg. Bibelstudiet över det första sändebrevet publicerades i aprilnumret.

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det första av sju bibelstudier över de sju sändebreven i Uppenbarelseboken, som kommer att publiceras i Till Liv. Det är Ingemar Rådberg som kommer att författa dem. Sändebrevens budskap är mycket relevant och viktigt att lyssna till! Efter en allmän inledning till Uppenbarelseboken och sändebreven behandlas här brevet till Efesus. Läs gärna texten UPP. 2:1–7 innan du läser artikeln.

En ljusnande framtid – introduktion till Uppenbarelseboken

Även Uppenbarelseboken anses vara skriven av aposteln Johannes, troligen kring år 95 e.Kr., då aposteln var förvisad till ön Patmos utanför Mindre Asiens kust.

Uppenbarelseboken – en svårtolkad skrift

Uppenbarelseboken är inte lätt att förstå. Tomas Bokedal hjälper oss att närma oss den på ett riktigt sätt. Läs gärna artikeln med Bibeln i din hand.