Recensioner

Sjung Brorson! – Nordisk psalmskatt i nya färger. Pro Ecclesia, Uddevalla

Det är med stor glädje man tar del av det nyutgivna sånghäftet ”Sjung Brorson” från förlaget Pro Ecclesia. Häftet innehåller sju psalmer av den danske psalmförfattaren Hans Adolph Brorson (1694–1764). Vi har inte många psalmer av Brorson i vår svenska psalmbok, trots att han kanske är den främste nordiske psalmförfattaren. Det är här fråga om mycket goda, centrala kristna texter, som förenar ett djupt evighetsallvar med en jublande frälsningsvisshet. Redan en blick på psalmtitlarna säger en hel del om innehållet. I psalmen ”Guds Son har gjort mig fri” jublar författaren i ständigt nya vändningar över frälsningen i Jesus Kristus. Psalmen ”Jag går i fara var jag går” har här sex verser i stället för tre, som vi har i vår nuvarande svenska psalmbok, vilket ger den ett helt annat djup.

Bortsett från några enstaka verser i en av psalmerna är samtliga översättningar till svenska gjorda av Gunnar Eriksson. Han har lyckats väl med att behålla originaltexternas innehåll och samtidigt skriva en flytande svenska med ”riktiga” rim.

Flertalet av melodierna till psalmerna är norska folkmelodier. Undertiteln ”Nordisk psalmskatt i nya färger” syftar väl främst på arrangemangen, samtliga gjorda av Mons Leidvin Takle, organist i Kristiansand  i Norge. Arrangemangen har pianoackompanjemang och antalet sångstämmor varierar från enstämmighet i ett par psalmer till fem-/sexstämmig sats i psalmen ”Hur stort att möta famnen”. Vissa verser i ett av arrangemangen är tänkta för soloröst, men det mesta lämpar sig väl för kör. Flera av psalmerna har ett rytmiskt livfullt ackompanjemang och en uppläggning där fraserna omges av för-, mellanoch efterspel som är vanlig i t.ex. Bachs kantater. Samtidigt som tonspråket tydligt är nutida, påminner det en hel del om barocken och Bach. I ett par arrangemang finns avsnitt eller inslag som är en aning jazz-influerade. Dessa bör enligt min mening framföras med känslighet och en viss försiktighet för att kännas stå i god samklang med innehållet. Det är dock tydligt att arrangören själv känner för innehållet i texterna och har lyckats väl med att få fram rätt karaktär på respektive psalm. Jag vill varmt rekommendera detta sånghäfte.

Torvald Petersson

 

En sångbok som gör mig glad

Glad Sång Två är den andra sångboken som musikpedagog Eva Unosson har arrangerat. Inga-Lisa Persson, mor till Eva, har skrivit många av texterna, och även Evas syskon har hjälpt till med både text och musik. Det är en härlig sångbok. De flesta sångerna är lätta och glada, med ett rakt kristet budskap. I flera av dem är hela bibelberättelser nedskrivna; en sång handlar t.ex. om Sackeus. Några enstaka psalmer från Svenska kyrkans psalmbok har tagits med. Förutom de sånger man kan sjunga året om förekommer även några jul- och påsksånger. Det finns sångstämmor och spelstämmor för både C- och Bb-instrument. Boken kan användas i alla åldersgrupper men vänder sig särskilt till barn och ungdom.

Helen Samuelsson

 

En ny bok från BV-Förlag: Kallelsen – profeten Jona och världsmissionen av norrmannen Dag Risdal. 96 sid.

När jag började läsa Dag Risdals bok kände jag direkt att den är grundad på Guds ord. Ju längre in i boken jag kom, desto mer ökade känslan av att hela boken vilar i Skriftens ord, i både GT och NT. En sådan bok läser man med glädje, med lätthet och till uppbyggelse.

Det är trosstärkande att se hur Dag Risdal helt och fullt hävdar att Jona bok, denna av många människor så föraktade och förlöjligade bok, verkligen är Guds ord. Ja, Jesus själv, han som är Ordet, tar ju fram det som står i denna lilla bibelbok på fyra kapitel som det enda tecken det otrogna judafolket ska få. ”Jona tecken” är tecknet eller profetian som pekar fram mot det största som hänt i och för mänskligheten – Jesu Kristi död och uppståndelse.

Hur underlig och mot allt förnuft stridande skildringen av Jona liv än må vara, så är det just det som står där som är tecknet och som skall förkunnas också i vår tid.

Inför denna lilla bok avslöjas människors förhållande till den Heliga Skrift, om man betraktar den som sanningen från Gud, den Helige, eller som en historia bland alla andra.

Dag Risdal tar i sin bok fram innebörden av Guds kallelse till en människa och visar även hur hon kan reagera på denna kallelse. Gud menar något stort och avgörande när han kallar en människa till tjänst i sitt rike, om det sen gäller att resa ut till hedningar i andra länder eller att gå till hedningar i hennes närhet. Att Jona fick kallelsen en andra gång efter sin flykt bort från Gud visar detta. När Gud kallar en människa till en uppgift, har han inte något andrahandsval att ta till, om hon skulle svika. Nej, varje människa har sin egen kallelse och sitt eget ansvar.

Författaren visar att Gud också utrustar den han sänder för att hans verk skall utföras. Det var inte mycket Jona behövde säga till människorna i Nineve för att Guds verk skulle börja. ”Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli förstört.” Men innan Jona kunde göra detta måste Gud forma honom. Det gör han i stormen och i djupet. Så lär oss Jona bok hur Gud på ett underbart sätt tar naturen i sin tjänst för att visa, att han har medlidande med den stora staden Nineve, en världsstad full av ondska, och inte bara med människorna där och då utan med alla folk i hela världen.

Boken slutar med ett kapitel om världsmissionen och Kristi återkomst. Där visar Dag Risdal att frälsningshistorien går mot ett bestämt mål – Kristi återkomst. Det målet kommer vi närmare för varje dag. Så är denna bok en gåva till oss för att öka ivern att föra evangelium vidare och för att vi ska vara beredda den stund Människosonen kommer.

Jag vill varmt rekommendera denna skrift för såväl enskild läsning som gemensamt studium med hjälp av den studieplan som finns i slutet av boken.

Göte Hansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan