Missionsnytt

Kenya

Karin Gunnarsson och Gunnel Gustavsson ankommer till Sverige den 6 juli och räknar med att vara i hemlandet till i början av september, då de förhoppningsvis kan återvända för fortsatt tjänst i ELCK.

Den 27‒29 augusti kommer hemmavarande Kenya-missionärer, tillsammans med representanter från styrelse och missionsråd, att samlas på Strandhem till ett seminarium för utvärdering av missionsarbetet i Kenya.

 

Etiopien

På styrelsens uppdrag besöker Eric Malm och Per- Martin Hjort Etiopien under tiden 11 juni–7 juli. Anledningen är att det i den Lutherska kyrkan i Etiopien uppstått mycket bekymmersamma spänningar och konfliktfyllda relationer, där både kyrkans ledning och våra missionärer involverats. Situationen kunde helt enkelt inte hanteras enbart av MBV:s administration på distans, utan ett besök i Etiopien bedömdes som nödvändigt.

I e-post av den 21 juni skriver Per- Martin under rubriken ”En underbar söndag i Asella” följande:

”Söndagen den 20 juni blev för mig en både underlig och underbar söndag. Jag fick då nämligen påtagligt och konkret uppleva att Guds rike i sanning är ett mäktigt och världsomspännande rike. Mitt under alla bekymmer och svårigheter här ute – krig, hotande hungersnöd, kiv och split – hade jag förmånen att få fira söndagsgudstjänst tillsammans med församlingen i Asella. Som vanligt var kyrkan fullsatt och vi fick lyssna till såväl medryckande sång som god förkunnelse. Omedelbart därefter gick Carina och Johnny Bjuremo och undertecknad till Asellaseminariets datorrum för att få vara med om direktsändningen från MBV:s årsmöte via Internet av högmässan i Östra Husby. Även om sändningen drabbades av ett par kortare avbrott kunde vi följa med i sång och predikan och konstatera att budskapet var identiskt med det vi någon timme tidigare fått lyssna till i kyrkan i Asella: att Jesus är ute och söker upp och tar sig an syndare; att det är Han, och endast Han, som djupast sett har svaret på alla våra frågor och lösningen på alla våra problem. Visst skilde sig stil, sång och språk åt i de båda gudstjänsterna – men det var samme Jesus som var närvarande på båda ställena. Nog är det en underlig och samtidigt underbar Frälsare vi har – som räcker till för alla människor över hela jorden. Du som läst detta, och som förhoppningsvis instämmer, tacka och be för Kristi världsvida nåderike och speciellt för Lutherska kyrkan i Etiopien – att Jesus må få uppsöka och upprätta fler syndare!”

Carina och Johnny Bjuremo, med barnen Julia, Simon och Johanna, återvänder den 7 juli till Sverige. Johnny kommer, på rekommendation av läkare såväl i Etiopien som i Sverige, att genomgå en medicinsk undersökning. Dessutom kommer MBV att under sensommaren och hösten, i samråd med det lutherska kyrkorna i Eritrea och Etiopien (LCEr och LCEt), att sondera möjligheterna för familjens fortsatta tjänst i utlandet. Familjen Bjuremo var som bekant ursprungligen placerad för tjänst i Eritrea, men p.g.a. kriget mellan länderna banade Gud väg för dem att tills vidare tjäna i Etiopien.

Hanna-Karin och Workneh Hechamo ankommer den 30 juli till Sverige för ordinarie hemmavistelse (efter c:a två års tjänst).

 

Sverige

Kerstin Nilsson har, efter flera års MBV-tjänst i Kenya, begärt och beviljats tjänstledighet fram till sommaren år 2000. Hon återgår till tjänst som grundskollärare i Norrköping. Som framgår av reportage på annan plats i tidningen börjar Sosso och Olof Göransson, med barnen Rebecka, Miriam och Zacharias, fr.o.m. den 1 juli tjänst på Missions- och Ungdomshemmet Fridhem.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan