Missionsnytt

ETIOPIEN OCH KENYA

MBV:s ordförande Nils-Göran Nilsson har besökt Etiopien (30/9– 4/10) och Kenya (4–13/10) och förmedlar följande rapport:

”Undertecknad har än en gång haft förmånen att besöka missionsfälten i Etiopien och Kenya.

Tillsammans med Jens Aage Nielsen (MBV:s nye fältrepresentant i Etiopien) och Kjell Bengtsson (privat medresenär) reste jag den 29:e september från Köpenhamn kl. 21.30 med ankomst Addis Abeba på lördagsmorgonen. Där möttes vi av Hanna-Karin och Workneh Hechamo samt LCEt:s generalsekreterare ato Gudeto Bonso. Redan före landningen såg vi att Etiopien var ovanligt grönt och frodigt. Gud har välsignat rikligt med regn och grödorna växer och frodas.

Lördagen ägnades åt gemenskap med Hechamos och lite sightseeing i huvudstaden.

På söndag f.m. fick vi fira gudstjänst tillsammans med LCEt-församlingen och på eftermiddagen fortsatte färden till Zwai. Vi besåg kyrkan som snart är färdig och där träffade vi också ato Dinko, som haft ansvar för bygget. En vacker plats, fina lokaler i en ganska ny församling. Övernattning skedde i Langano.

Efter morgondopp i det bruna vattnet i Langanosjön fortsatte vi till Qersa på ganska dåliga vägar och där möttes vi av makarna Christina och Jan-Åke Johansson med barnen, samt dessas lärare Gunilla Giselsson. Alla var friska och vid gott mod. I Qersa hade det regnat sedan i början av juni, så stövlarna har använts en hel del i dyngan, och gräset var långt på området runt stationen. Efter kaffe och frukt besökte vi skolan och blev guidade av skolans rektor. Tio lärare undervisar de 460 eleverna vid skolan. Alla läser engelska från första klass, liksom orominja. Först fr.o.m. femte klass läser eleverna amhariska (eller amharinja). I skolan träffade vi också qes Abraham som tillsammans med evangelisten Matteos undervisar i bibelkunskap. Senare samlades vi omkring Guds ord och för samtal med missionärsgruppen. Bed för våra missionärer i Qersa! De arbetar hårt, utan reglerad arbetstid, både dagar, kvällar, nätter och helger. Det strömmar till folk som behöver hjälp mot sjukdomar och lidande.

Efter övernattning i Qersa for vi till Asella på ganska bra vägar – bättre än vad jag någon gång tidigare upplevt. Där blev vi bjudna på middag, med härliga etiopiska rätter. Före återfärden till Addis Abeba hade vi samtal med kyrkans ordförande, ato Milkias. På kvällen fick vi kaffe hos qes Bahta, som framförde hälsningar till er missionärsvänner med orden från Ef. 2:1–8.

Onsdag morgon hann vi med ytterligare samtal med generalsekreteraren, ato Gudeto, och sen blev det avfärd till flygplatsen för fortsatt resa till Kenya.

Flygresan gick via Nairobi till Kisumu där vi på kvällen möttes av Karin Gunnarsson, Gunnel Gustavsson, Anna-Brita Albertson, Jacob Waldemarson och min son Olof, som också befann sig på privat besök i Kenya. De två påföljande dagarna var vi samlade till s.k. syskonmöte i Rondo – en skön plats i en exotisk urskog med mycket apor, fåglar, m.m.

På lördagen besökte vi åter Kisumu för att shoppa lite av varje och sedan gick färden till Ogango på dåliga vägar.

På söndagen firade vi gudstjänst tillsammans med Ogango-församlingen. Karin tolkade för oss i en fullsatt kyrka. Det var ett mycket varierande program i två timmar: sång, hälsningar och predikan med gott innehåll av evangelisten.

På måndagen besökte vi Itierio för samtal med kyrkans biskop, assisterande biskop, generalsekreterare och kassör. Samtliga beklagade att MBV-missionärerna håller på att lämna fältet och framförde önskemål om att de snarast kommer tillbaka. Särskilt generalsekreteraren framhöll att kyrkan behöver hjälp och stöd med fler missionärsinsatser, inte minst pastorer och tekniker. Man lovade att göra vad man kan för att ansöka om arbetstillstånd. ELCK har 700 anställda och tusentals människor döps och undervisas i den evangelisk-lutherska läran. OLDC och MLTC är viktiga institutioner för undervisning och där behövs insatser från missionsorganisationerna.

Du som läser Till Liv bär kanske på en kallelse att gå ut i missionstjänst! Varför inte bli stadsmissionär i Kenya?

I kväll (skrivet den 18 oktober) har jag sett ett TV-program om gatubarnens bekymmersamma liv i Kisumu. De är alla köpta med Jesu blod – men många av dem har inte hört talas om världens Frälsare. Missionsuppdraget i Kenya är inte avslutat. Kanske är det Guds vilja att vi s.a.s. börjar om i delvis nya uppgifter? Gunnel har sålt möbler, bilar och arbetat med avvecklingen på våra olika missionsstationer, men har också haft tid att ägna sig åt viktiga samtal med olika medarbetare i kyrkan. Karin har undervisat i diakonissutbildningen på Ogango och kan förhoppningsvis fortsätta med de uppgifterna efter ett års hemmavistelse. Våra utsända arbetar målmedvetet med att sprida evangeliet. Bed för dem – att de får kraft och frimodighet att avsluta arbetet och att de också får välsignade viloperioder i hemlandet.”

Jacob Waldemarson avslutade i oktober sin korttidstjänst i ELCK och har återvänt till Sverige.

 

ÖVRIGT

Makarna Carina och Johnny Bjuremo fortsätter sina förberedelser för tjänst i Etiopien. Den senaste månaden har de under Jens Ipsens ledning studerat amharinja. MBV fortsätter kontakterna med LCEt i förhoppning om att familjen Bjuremo, förutsatt att arbetstillstånd hinner beviljas, ska kunna resa till Etiopien i december månad.

Makarna Karin och Anders Hansson förbereder sig för missionstjänst i Kenya. Deras studier i swahili, som påbörjades i oktober vid SIDA/Sandö, kommer att fortsätta även under november månad. Arbetet med ansökan om arbetstillstånd i Kenya har inte kommit så långt att utresa blir möjlig under innevarande år. Någon missionshögtid i Broby blir således inte aktuell i november (vilket antyddes i septembernumret).

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan