Missionsnytt

Eritrea

Ebba och Einar Göth återvänder till Sverige i slutet av juni, efter c:a tio månaders tjänst i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr).

 

Etiopien

I början av maj återkom Hanna-Karin och Workneh Hechamo (se intervju på s. 11). Det innebär att MBV f.n. inte har någon missionär i Etiopien. Kontakten upprätthålls via missionssekreterare Jens Aage Nielsen.

I augusti 2002 reser Lars Hjort, Stenungsund, till Etiopien för att under sex månader undervisa vid det Lutherska Teologiska Seminariet i Asella. Mer information kommer i julinumret.

 

Kenya

MBV har i samråd med Svenska- och Finska Lutherska Evangeliföreningen inbjudit ELCK:s biträdande biskop Thomas Asiago och diakonissan Mary Ooro att besöka Sverige och Finland i sommar. De kommer bland annat att medverka vid de tre missionsorganisationernas årsmöten. I Sverige deltar de, förutom vid årsmötet i Örkelljunga, också vid Hjärsåslilla möte, KUS:s sommarmöte samt vid sommarbibelskola och läger på Fridhem.

Pastor Asiago är i 45-årsåldern och kommer från Kisii, där han har sin familj med hustrun Annabrita. Han prästvigdes vid årsskiftet 1981–82 efter fyra års studier på MLTC och har senare gått en tvåårig påbyggnadskurs. I olika perioder har Asiago tjänat som församlingspräst, varit lärare på MLTC och skolkaplan. I fjor valdes han till sin nuvarande uppgift.

Mary Ooro är i 35-årsåldern, lärarfru och kommer från ön Rusinga i Viktoriasjön. Hon gick första kursen på OLDC 1994–96. Hennes engagemang i församlings- och diakonalt arbete är omvittnat.

Välkommen att framföra önskemål om medverkan vid samlingar och privata besök! Kontaktperson: Karin Gunnarsson tel. 044-10 36 42, epost: karin.mbv@crossnet.se

Ur Sändebudets aprilnummer saxar vi följande information från ELCK. Missionär Ingemar Klemets skriver:

– Det finns en stor mening i er kallelse, som ni inte förstår vidden av. Men Gud känner den. Så sade förre presidenten för ELCK, den Lutherska Kyrkan i Kenya, numera pensionerade prästen James Otete till 17 nya evangelister vid deras dimission den 23 mars 2002 på Matongo prästseminarium (MLTC). Bland de nya ansiktena syntes olika stammar: pokoter, luor, kisiier och en massaj.

Evangelist- och prästutbildningen vid MLTC har genomgått två viktiga förändringar under senaste året. Den ena är att subventioneringen av studiekostnaderna har blivit kännbart mindre, vilket innebär att de studerande, oftast själva och ibland deras sändande församlingar, får bidra mer. Den andra är att de akademiska kraven har skärpts, numera krävs gymnasieutbildning med goda betyg. (– – –) Otete uppmanade evangelisterna att förbereda sina predikningar och att planera sitt arbete väl.

 

Peru

Den 10 juni beger sig familjen Birgersson till Peru (se intervjun i Till Liv 5/02). I mitten av augusti återvänder Helene och Preben Koefoed- Jespersen, med barnen Milka, Magnus och Mathias till Chiclayo.

Karin Gunnarsson
Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan