Missionsnytt

ETIOPIEN

Den 4–11 november besökte missionsrepresentanten Jens Aage Nielsen i sällskap med ordföranden i LCEt ato Milkias Petros och generalsekreteraren ato Gudeto Bonso det utåtriktade arbetet i Arsi och Wollaita. Efter kort besök i Zwai (där en ny kyrka håller på att färdigställas) och gudstjänstfirande i Koffale, hälsade man på i 12 av de mera nyetablerade församlingarna i Arsi (av vilka det nu finns ett tjugotal). I ett e-brev daterat den 14 november sammanfattar Jens Aage några av sina intryck på följande sätt:

”Det är inget tvivel om att Milkias står bakom många av dessa kyrkobyggnader. Han ansöker om tillstånd och anställer byggnadsarbetare. På Asellastationen låter han med tanke på den utåtriktade verksamheten förfärdiga bänkar till en ringa kostnad. Flera av kyrkhyddorna har dörrar och fönster som en gång tillhört det gamla, numera rivna sjukhuset i Asella. Gud välsignar! Först har dörrar och fönster tjänstgjort under många år i sjukhuset, nu kommer de väl till pass i nya kyrkobyggnader.

Det är väckelse, och många muslimer går över till kristendomen. Samtidigt har muslimerna bokstavligt talat förklarat de kristna krig. Man hotar dem till livet, hotar att bränna ner deras hus (det har redan hänt på en plats) och anklagar dem inför myndigheterna. Man sänder också ut personer från Addis Abeba och Nazareth till väckelseområdena för att undervisa folket och få de kristna att återgå till islam.

Det som gläder mig i djupet av mitt hjärta är den frimodighet och iver man möter hos dessa kristna. Deras yttre villkor är mycket ofördelaktiga, men deras tro och frimodighet bär vittnesbörd om att de tillhör Frälsaren. Gud skall ha äran för det. Det har varit gott att få vara med och uppmuntra och styrka dessa kristna systrar och bröder med bibelord och genom vittnesbörd. Ni därhemma får gärna vara med och bedja för dessa kristna – att de måtte komma fram till en personlig tro på Frälsaren och bli bevarade på Guds ords grund. De angrips på många sätt, även läromässigt.

I stort sett samtliga församlingar inom LCEt är utsatta för stark påverkan från icke-lutherska kyrkor. Man har berättat för mig att detta gäller hela LCEt:s verksamhetsområde. Själv har jag ju upplevt det i Addis Abeba bland de unga. Det är ett problem – vilken är lösningen? Jag har grubblat mycket över detta. Det är lätt att man överreagerar, när man kommer hemifrån. Bibeln talar om att gå försiktigt fram – att inte förhasta sig. Tack för förbön och omsorg också i sådana svåra frågor!”

Gunilla Giselsson, som under hösten haft ansvar för makarna Johanssons barn i förskolan i Qersa, återkom den 1 december till Sverige.

Christina och Jan-Åke Johansson, med barnen Jane, Susanne, Karl-Henrik och Cecilia, avslutar sin första period i LCEt och beräknas komma till Sverige den 13 december för ordinarie hemmavistelse.

 

KENYA

Karin Gunnarsson och Gunnel Gustavsson avslutar i december sina respektive perioder i ELCK. De beräknas komma till Sverige den 14 december för ordinarie hemmavistelser.

 

ÖVRIGT

Den 10–12 november anordnades i Göteborg en konferens om onådda folk under temat ”Hopp för världen”. Jan-Ulrik Smetana, som studerar vid FFG, förmedlar här några intryck:

”Jag hade nyligen förmånen att lyssna till Dr Tokunboh Adeyemo från Kenya. Han pekade på några väldigt viktiga saker för oss, som kanske undrar varför vi upplever en sådan torka vad gäller både missionärsrekrytering och missionsiver. Han talade utifrån Luk. 22:13–35. Två bedrövade lärjungar gick och samtalade om allt som hade hänt. Jesus från Nasaret, som de hade hoppats på, var död. När Jesus närmade sig och slog följe med dem, kände de inte igen honom.

Dr Adeyemo utmanade oss genom denna text, och jag kände mig verkligen träffad. Är mina ögon, mitt hopp, min tro riktade på Jesus? Eller är även jag en lärjunge som tror att jag ser Jesus – men ändå inte gör det, en som bara i teorin tror att han är mäktig att hålla sitt ord? Dr Adeyemo betonade att det för missionens skull är livsnödvändigt med ett hopp och en vision. Vårt hopp grundar sig på att Jesus verkligen har segrat och uppstått; vår vision är att vi måste gå ut med detta till hela världen – för att Jesus vill det.

Jag blev rikt inspirerad av denne man. Vi har mycket att lära av de länder som vi betraktar som missionsländer, och som missionsorganisation behöver vi fokusera ännu mer på missionen, inspirera och uppmuntra varandra. Vi får inte vara nöjda med att vi själva vet. Många fler behöver lära känna Jesus! Detta är en utmaning inte minst för predikanter, styrelser och missionsråd.”

Qes Bruk Wubishet, präst i Lutherska Kyrkan i Etiopien, och lärare på Lutherska Seminariet i Asella (se nr 6/00), studerar sedan höstterminens början vid Misjonshøjskolen i Stavanger. MBV:s styrelse har inbjudit honom till Sverige under studieuppehållet över jul och nyår. Han medverkar vid nyårsläger på Fridhem 29/12–1/1 2001, i Hässleholm 6/1 och vid möte i Hjärsåslilla 13–14/1. Det är också möjligt att planerade besök i Mellansverige och på västkusten skall kunna förverkligas. Det är vår önskan att qes Bruk mellan dessa engagemang skall få möjlighet till vila och avkoppling från sina intensiva studier, få träffa missionärer som han känner sedan tidigare och lära känna nya missionsvänner i vårt avlånga land. Vi ber om Guds välsignelse över det planerade besöket och hälsar honom varmt välkommen till oss.

Makarna Carina och Johnny Bjuremo samt Karin och Anders Hansson väntar fortfarande på att diverse förberedelser inför utresa till Etiopien resp. Kenya skall tillrättaläggas. – Låt oss stå med dem i fortsatt förbön!

Söndagen den 11 februari planeras en missionsdag på Åhus Missionsgård under temat ”Kenya i fokus”. Boka in denna söndag och vänta på mer detaljer i kommande nummer av Till Liv!

Roland Gustafsson och Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan