Missionsnytt

Etiopien

Förra året fick Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC) en ny sångbok. Den tidigare utgåvan trycktes 1965 och innehöll 343 sånger. Den nyreviderade sångboken innehåller 501 sånger.

EELC har under lång tid bett om stöd från MBV för kyrkans sång- och musikundervisning. Församlingarnas medlemmar behöver övas och tränas i nya respektive gamla sånger och melodier. Vi har tidigare meddelat att Thomas Suki under tre månader (februari-april) är verksam i denna uppgift som MBV:s korttidsmissionär. Thomas har blivit väl mottagen och har redan besökt ett antal församlingar. Vi hoppas och tror att dessa insatser blir till välsignelse och förnyad lovsång till Herren Gud.

EELC avser att hålla sitt årsmöte den 4–6 april. Missionssekreterare Jens Aage Nielsen besöker därför Etiopien under tiden 29 mars-14 april. Utöver närvaron vid årsmötet kommer missionssekreteraren att ha i uppgift konsultationer med kyrkans styrelse. EELC har sedan årsskiftet arbetat med att genomföra sin reviderade konstitution, vilket innebär att ansvaret för arbetet delegeras till fem synoder. Eftersom MBV stöder hela kyrkans arbete, är det viktigt för missionssekreteraren att upprätthålla kontakten med såväl den centrala styrelsen som de fem synoderna. EELC och MBV har dessutom beslutat att det 28 år gamla samarbetsavtalet parterna emellan skall revideras och anpassas till den aktuella situationen.

 

Kenya

Den nya regimen i Kenya har betonat behovet av insatser bland gatubarn. Regeringen ser kyrkor och hjälporganisationer som en tillgång i detta arbete. Ur brev från Rakel Smetana saxas följande om det pågående gatubarnsprojektet i Nakuru:

”Jag har fått många kenyanska medarbetare i församlingen, och en del av dem är verkligen hängivna. De vill mycket men har inte så mycket kunskap och erfarenhet ännu. Det finns ett flertal barnhem i Nakuru men de flesta är institutioner där barnen tenderar att bli boende under allt för många års tid av sitt liv. Vi ser behovet av ett center, som jobbar med effektiv korttidsrehabilitering och sedan återanpassning till familj, skola och samhälle. Är detta vägen i fortsättningen? Var med och be om Guds ledning i framtida planer.”

Richard Olak, pensionerad pastor i ELCK och under många år fram till mitten av 1990-talet ELCK:s generalsekreterare, kommer förhoppningsvis att besöka Sverige under tiden 24 april–2 maj i anslutning till en Finlandsresa. Även ELCK:s biskop Walter Obare med fru Eunice har besök i Finland på sitt sommarprogram, varför de fått en inbjudan att närvara vid MBV:s årsmöte den 13–15 juni.

 

Peru

Familjen Sinnika och Håkan Ekström, som efter tre år i Sverige återvänt till Peru, skriver efter tre veckor i sitt ”andra hemland”:

”Som att komma hem – så kändes det när vi kom till Lima tisdagen den 21 januari. Peru är ett land som vi har längtat efter, drömt om, pratat om och så plötsligt är vi här. Vi mötte en annan verklighet, en annorlunda kultur, en värme från både människor och väder. Men samtidigt märkte vi att vi hade glömt hur det var att vara i Peru på riktigt. Det fanns mycket som vi inte hade tänkt på men som existerar och som vi mindes när vi väl kom hit.

Är det så det kommer att bli i himmelen? Vi kommer att minnas vårt ursprung, förstå att det var den verkligheten vi var skapade för, inte den som möter oss på denna bristfälliga jord. En dag kommer Jesus igen! Är vi beredda att möta honom då?”

Den 13 februari reste Margareta och Erik Andersson, med dottern Lovisa, till Peru för drygt ett års vistelse där. Strax efter ankomsten till landet skriver de bl.a. följande:

”Vi är i Peru! På mindre än ett dygn byttes allt det välbekanta i Sverige mot allt främmande i Peru. Vi är glada att vara här, samtidigt som man känner sig väldigt liten när man kommer till en plats där man inte kan språket, inte förstår vad som händer runt omkring och inte känner till några rutiner.

Håkan Ekström  mötte oss på flygplatsen i Lima och efter någon dag flög vi ’hem’ till Arequipa. Om någon vecka sätter Margareta igång med den svenska skolan, och även språkstudier väntar oss båda vuxna (Lovisas joller fungerar lika bra i Peru som i Sverige, har vi märkt).

Med Guds hjälp – bland annat i form av familjen Ekström här och ni alla som ber därhemma – hoppas vi att vår tid i Peru ska bli välsignad och till välsignelse.

När vi satt på flygplanet mitt över Atlanten och sedan flög in över Sydamerikas till synes ändlösa regnskogar tänkte jag på en sång vi brukar sjunga med Lovisa. Trots att allt kan hända på livets väg får vi vara trygga, för ’Gud finns över mig och under mig, framför mig och bakom mig. Han omsluter mig på alla sidor’. På samma sätt som luften bär planet, så bär Gud oss och omsluter oss på alla sidor.”

Henrik Birgersson
Karin Gunnarsson
Roland Gustafsson
Jens Aage Nielsen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan