Glädjefest i Stockholm

Söndagen 25 augusti blev ännu en av de varma dagar som kommit att känneteckna denna sommar. Vädret är dock knappast det som Erik och Helena Reuterdahl främst kommer att minnas från den här dagen, när de ser tillbaka. Den förberedelseprocess som påbörjades förra hösten, när Erik och Helena tackade ja till ett missionsuppdrag i Kenya i MBV:s regi, nådde nämligen denna söndag en viktig milstolpe – avskiljningsgudstjänst.

Roseniuskyrkan i Stockholm var välfylld och i bänkarna satt både stockholmare och släkt och vänner från andra delar av landet. Söndagens tema var lämpligt nog ”Medmänniskan” och Markus Hector predikade över episteltexten från Rom. 12. Paulus uppmanar där de kristna att inte anpassa sig efter denna världen utan tjäna Gud och medmänniskor med de gåvor de fått. Som kristna har vi alla någon nådegåva och vi får komplettera varandra. Det var naturligtvis ett viktigt budskap för alla oss som satt i bänkarna, men kanske kunde Erik och Helena finna en särskild glädje och tröst i predikan den här dagen. Den uppgift de står inför är ju verkligen att med sina liv och sina speciella gåvor tjäna Gud och behövande medmänniskor.

MBV:s ordförande Nils-Göran Nilsson talade sedan utifrån missionsbefallningen i Matt. 28 och uttryckte MBV:s tacksamhet till Erik och Helena för att de tackat ja till den tjänst de står inför. Traditionsenligt fick Erik och Helena därefter inför församlingen besvara korta frågor om sin tro och sitt uppdrag, vilket följdes av minnesord och förbön under handpåläggning. Gudstjänsten avlutades som den hade inletts – med sång av en kör från Roseniuskyrkan. En lunch med italienska ciabattabröd gjorde nog de flesta mätta och belåtna och senare på eftermiddagen fortsatte programmet uppe i kyrksalen med tillfälle för den som ville att ge Erik och Helena lite extra uppmuntran med bibelord, tal och sång. Tillfället togs väl i akt av en rad personer, såväl föräldrar och vänner som f.d. missionärer och framtida medarbetare. En stor grupp som rest upp från Vikbolandet var framme och sjöng. Sist på programmet stod Roland Gustafsson, själv f.d. missionär och numera missionsföreståndare i MBV. Han citerade bl.a. från Ps. 126:5: ”De som sår med tårar skall skörda med jubel.” Att skiljas från släkt och vänner och resa iväg på missionsuppdrag är inte smärtfritt, men ett vet vi: missionsuppdraget är ett av Herren Gud välsignat uppdrag!

Som avslutning fick Erik och Helena komma fram tillsammans med sina kamrater på resan till Kenya: Rakel Smetana, Karin Gunnarsson och Kerstin Nilsson samt Gunnel Gustavsson, som från Sverige genom ideellt arbete kommer att sköta den ekonomiska och den administrativa sidan av detta missionsprojekt. Detta arbetslag har säkert redan fått mycket förbön, men de behöver också fortsättningsvis bäras på förbönens armar.

När jag efteråt pratade med Erik och Helena verkade de mycket nöjda med dagen som varit. ”Glädjefest” var Helenas spontana uttryck. Låt oss hoppas att minnet av denna augustisöndag i Roseniuskyrkan i Stockholm får bli något som kan ge Erik och Helena kraft och inspiration i det arbete som väntar dem.

Jakob Persson, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan