Missionsnytt

Sverige

MBV:s årsmöte 2003 kommer att hållas den 13–15 juni, denna gång i nordöstra Skåne. Hjärsåslilla Lutherska Missionsförening och Hanaskogs Missions- och Ungdomsförening har välvilligt lovat att stå för de praktiska arrangemangen. Låt oss med tillförsikt se fram emot dessa dagar i tack och förbön! Fr.o.m. den 1 januari har MBV anställt f.d. perumissionären Henrik Birgersson, Göteborg, som missionssekreterare (30%) för arbetet i Peru. Han kommer huvudsakligen att arbeta från sitt hem i Göteborg.

 

Eritrea

Barnabas Mebrahtu har tillsammans med sin familj varit på Sverigebesök i november-december. De har återvänt till Asmara.

 

Etiopien

I ett decemberbrev skriver Lars Hjort om sitt uppdrag i Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC):

”Sedan jag kom tillbaka till Etiopien har det varit program hela tiden. Förra veckan besökte vi den västligaste synoden, Dauro Konta. Här befinner man sig verkligen ute i ’ociviliserade områden’.

Vägen dit ringlar sig fram i ett underbart landskap. Efter flera timmars resa kom vi till Tercha, en regionsstad, som är under uppbyggnad. I en mycket enkel kyrka med lerväggar och plåttak möttes vi av ett entusiastiskt gäng bestående av präster, evangelister och församlingsledare, ett 20-tal personer. I ett mycket bergigt och oländigt landskap är de ledare för ett 15-tal församlingar. Ingen av dem är välutbildad, ett år som mest, och ingen är heltidsanställd. De får bidrag på mellan 50 och 300 kr/månad och livnär sig i övrigt på jordbruk.

Här var allting verkligen anspråkslöst och sådan fick undervisningen också bli. Hotellet vi bodde på hade små, enkla rum utan vatten, toalett och elektricitet. Å andra sidan kostade det bara sex kr/natt. P.g.a. de enkla förutsättningarna stannade vi bara i fyra dagar. Sista dagen anslöt även qes Bahta från Addis Abeba, missionär Workneh Hechamo och Kai Larsen, komminister från Askum och min gäst under knappt två veckor. Deras besök var också uppmuntrande för denna avlägsna och ofta bortglömda del av kyrkan.”

MBV:s styrelse har i samråd med EELC kallat Thomas Suki, Helsingborg, till en korttidstjänst (tre månader) för insatser i kyrkans sång- och musikundervisning. Thomas Suki är född i Etiopien, bosatt i Sverige sedan 1976 och kommer under tiden i Etiopien att ha tjänstledigt från sina arbetsuppgifter i BV-Förlag och sångkören Canticum. Utresan till Etiopien är planerad till slutet av januari.

 

Kenya

Den 20-29 november besökte MBV:s missionsföreståndare Kenya. Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) hade inbjudit till installationen av den nyvalde biskopen Walther Obare Den högtidliga gudstjänsten hölls i Kisumu söndagen den 24 november, med stor uppslutning av kyrkans medlemmar och medarbetare samt missionärer och gäster från Tanzania, Sverige, Finland, Norge, USA och Kanada.

Mer information om arbetet i ELCK och dess nya ledarskap kommer att förmedlas i kommande nummer. Erik och Helena Reuterdahl har läst engelska under en del av hösten i väntan på arbetstillstånd. ELCK:s biträdande generalsekreterare Japhet Rabach arbetar målmedvetet med frågan men har stött på administrativa hinder i sina kontakter med myndigheterna. Under denna tid har Reuterdahls kommit in i en annan väntanstid. De har efter flera års äktenskap fått bönesvar och ser nu fram emot att få ta emot sitt första barn i sommar. Vid samtal med missionsledningen uttrycker de stor tveksamhet att resa till ett främmande land utan stöd från nära anhöriga i denna för dem nya situation. ”Vad vill Gud och när? En fråga, som vi naturligtvis ställt oss många gånger under den gångna hösten”, skriver de i ett brev. ”En tidsplan när det skulle bli aktuellt att resa ut är naturligtvis svår att ge, eftersom vi inte kan spå hur kommande dagar ska bli. Kallelsen står dock kvar…” Låt oss fortsätta att tacka Herren för Helena och Erik och be att deras kallelse ska fullföljas enligt Guds vilja och tidsplan! Karin Gunnarsson fortsätter sin tjänst som missionssekreterare för arbetet i.

 

Peru

Familjen Sinnika och Håkan Ekström reser till Peru den 16 januari.

Under den gångna hösten har MBV försökt rekrytera en lärare till familjen Ekströms barn. Flera har visat intresse och vid novembersammanträdet beslutade MBV:s styrelse att kalla Margareta och Erik Andersson, Halmstad, till missionstjänst i Peru.

Margareta blev färdig lärare 1998 och har arbetat i drygt tre år efter sin examen. Erik har studerat medicin och teologi i Göteborg under slutet av 90-talet och arbetar f.n. som AT-läkare vid Länssjukhuset i Halmstad. Erik är beredd att så småningom gå in i undervisande uppgifter.

Erik och Margareta gifte sig 1999 och i augusti förra året fick de en efterlängtad dotter, Lovisa. I nuläget är familjen beredd att åka till Peru för en ettårstjänst med möjlighet till viss förlängning. Erik har 15 månader kvar på sin tjänst som AT-läkare och vill efter vistelsen i Peru kunna avsluta den så fort som möjligt.

Margareta skriver bl.a. följande om sin kallelse: ”Att åka iväg utomlands och jobba för Gud är något som jag många gånger har tänkt och känt ligger framför mig i livet. Men samtidigt har jag slagit bort tanken och trott att det nog inte är något för mig, det klarar jag inte av och vad skulle jag kunna göra? Tanken att åka iväg skrämmer mig – men samtidigt har jag bett Herren att öppna och stänga dörrar och då får jag vila i att Gud är med mig och ger mig det jag behöver för att göra det som han vill att jag ska uträtta.”

Utresan är planerad till den 13 februari. Tacka Gud för våra nya missionärer och bed för familjen! Välkommen till missionsfest på Strandhem söndagen 12 januari kl. 14.00.

Karin Gunnarsson
Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan