Missionsnytt

Etiopien

Lars Hjort, på korttidsuppdag i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt), lämnar i e-post av den 1 september följande rapport:

”Den 23–24 augusti hade jag ledarutbildning för äldste och ledargruppen i Addis Abeba-församlingen. Bl.a. tog vi upp bibliska principer för ledarskap och attitydfrågor utifrån ett ledare- och tjänareperspektiv. Ett angeläget ämne, som deltagarna själva ville ha fördjupning i var ‘Organiserat och karismatiskt ledarskap’. Utifrån Skriften och bekännelseskrifterna försökte vi se hur ett ordinerat ledarskap relaterar till gåvor och tjänster i församlingen.

I övrigt har jag ägnat tiden åt besök i Arsiområdet. På så sätt får jag möjlighet att bilda mig en uppfattning om förhållandena och behoven i kyrkan.” MBV.s styrelse har i samråd med LCEt kallat Workneh Hechamo till fortsatt missionstjänst för ytterligare en tvåårsperiod. Worknehs insatser avser huvudsakligen kyrkans projektarbete, och utresan är planerad till i mitten av oktober. Hustrun Hanna- Karin, som nyligen gått i pension, följer med och bistår i frivilliga insatser.

 

Kenya

MBV:s vice ordförande Harald Waldemarson besökte Kenya under tiden 20 augusti – 3 september. Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) hade inbjudit MBV att närvara vid kyrkans årsmöte på Matongo den 21–23 augusti. På sidorna 20–21 förmedlar Waldemarson en del intryck från resan. I nästa nummer återkommer han med en utförligare artikel.

Karin Gunnarsson, Kerstin Nilsson och Rakel Smetana reste planenligt till Kenya den 6 september. Dessvärre kunde Erik och Helena Reuterdahl inte följa med dem, eftersom deras arbetstillstånd ännu inte utfärdats av den kenyanska immigrationsmyndigheten. Låt oss hoppas och be att klartecken ges så snart som möjligt. Makarna Reuterdahl stannar t.v. i Sverige. Vi har fått en första hälsning från Rakel, efter hennes första vecka i Kenya. Här följer ett utdrag ur hennes brev:

”Låt mig få berätta om en för mig personligen mycket stark händelse. När vi klev ur bilen vid marknaden i Kisumu mötte mig ett barn med ett stort, igenkännande leende och ett fast handslag – och plötsligt såg jag att det var ett av de gatubarn jag träffade när jag var i Kisumu 1998 på min socionompraktik. Plötsligt dök ett tiotal gatubarn upp och några kände jag igen – smutsiga och trasiga, men med varma leenden på läpparna. Dessa barn har alltså på något sätt överlevt dessa fyra år! Jag kunde dock inte låta bli att tänka på alla de ansikten jag inte såg i skaran… Har de barnen blivit omhändertagna eller har gatan tagit deras liv? Det är stort att Gud har kallat ELCK och MBV in i arbetet med gatubarnen i Nakuru! Tacka Gud för det! Vi står tillsammans i detta – ni därhemma i förbön, uppmuntran och ekonomiskt stöd – och vi härute i det konkreta arbetet. Vi behöver varandra för att fullfölja det uppdrag Gud kallat oss till. Be om ett gott samarbete mellan oss och de kenyaner som Gud kallat in i gatubarnsarbetet.”

Elin Giselsson, Markaryd, går under höstterminen volontärkursen på Strandhems Bibelskola. Som ett led i utbildningen besöker hon Kenya fr.o.m. september t.o.m. december och kommer att studera och praktisera i missionens och kyrkans arbete.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan