Vad innebär försoningen?

Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Dessa ord från 2 Kor. 5:19–20 berättar om Kristi försoning. De berättar om en historisk sanning, som fått djupa konsekvenser inte bara för kristna eller fromma, utan också för allt vad människa heter. Vilket tillstånd en människa än befinner sig i, om hon har fallit aldrig så djupt i synd och överträdelser, blivit så fastbunden i trasighet att hon inte kan se någon utväg, har hon dock rätt att få veta att Gud är försonad!

Rosenius ord ger eko ända in i våra dagar: ”Tänk, att världen inte vet, vad som har skett! (– – –) Världen vet inte att mänskligheten en gång blivit köpt fri, förlossad, förvärvad och vunnen från alla synder, från döden och djävulens våld. (– – –) Syndernas förlåtelse tillhör varje människa, from och ofrom, troende och icke troende. Du får vara hurdan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimma. Blir du fördömd, så sker det inte för dina synder utan för din otro, för att du håller dig borta från Kristus. Men vill du komma, så finns inget hinder från Guds sida. Här är inget undantag, och detta beror på att hela syndaskulden är betald och att försoningen gällde och gäller hela världen.”

Själv fick jag frid med Gud när jag en gång lyssnade till en predikan över Rom 5:10. Mina synder gjorde att jag inte riktigt vågade tro och vara glad i Gud. När det gick ”bättre” i mitt liv, gick det också lättare att tro, men när det inte gick så bra, gick det heller inte så bra med min tro. Men prästen fick nåden att visa mig att Gud redan är försonad i Kristus, helt oberoende av mina gärningar, och långt innan jag kunde göra något åt det! I detta vågade jag sedan vila. Nu får även jag vara ett sändebud för Kristus, och det får också du vara, kära läsare.

Rosenius hade rätt: världen vet inte vad som har skett. Låt därför glädjebudskapet om Jesu försoning höras i din omgivning, för världen har rätt att få veta vad som har hänt!

Jan-Ulrik Smetana, predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan