Varför är mission nödvändig?

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (Apg. 4:12.)

Vi engagerar oss gärna i kristen verksamhet. Den kan vara både rätt och sann och ta stor del av vår tid i anspråk, och likväl kan vårt evighetsperspektiv mitt i allt arbete vara mycket svagt. Men bedriver vi en teologi som bara rör livet här på jorden, så är vi enligt Paulus ”de mest beklagansvärda av alla människor” och vår kristna tro är helt meningslös (1 Kor. 15:19).

Gud talar i Bibeln om för oss att en människas liv inte tar slut när hon dör, utan att alla – verkligen alla människor – ska tillbringa en hel evighet (en tillvaro utan slut) antingen i himlen eller i förtappelsen (Matt. 25).

– Men allt detta vet vi ju om!

Då frågar jag: Varför är vi då så likgiltiga? En missionär mötte en gång en kines, som sade: ”Jag är fritänkare, men trodde jag som ni kristna på en himmel och ett helvete, så skulle jag vara tio gånger så ivriga som ni är.”

I världen lever i dag 6,5 miljarder människor och i Sverige knappt nio miljoner. Alla dessa människor är på väg mot evigheten. Många av dem känner inte Jesus. Den första generation som aldrig får höra talas om Jesus växer nu upp i Sverige. Våra egna generationer har vi ansvar för! Och i detta sammanhang är det till ingen nytta att stoltsera med att kristendomen är den största religionen i världen; sådant späder bara på vår likgiltighet.

För Jesus är en människa värd mer än hela världen (Matt.16:26; Mark. 8:36; Luk. 9:25). Asbjörn Aavik frågar sig i sin bok De venter hur man får det rätta missionssinnet. Han säger: ”En gång trodde jag att jag fick det när Jesus uttalade missionsbefallningen på berget i Galiléen. Men nu vet jag att detta sinne får jag vid ett annat berg – Golgata!” För att få del av Jesu missionssinne, hans heliga oro för världens räddning, behöver jag komma riktigt nära honom – intill Kristi kors – för att se vad han gjort för mig och för hela världen!

Käre Herre Jesus, förbarma dig över oss alla! Besök oss med din Ande! För utan dig kan vi ingenting göra! Amen.

Jan-Ulrik Smetana, teol. stud

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan