Ska jag ta vara på min bror?

Du skall villigt öppna din hand för din broder,
för de behövande och fattiga i ditt land. 5 mos. 15:11.
Kain frågar Herren: Skall jag ta vara på min broder? Så har Adams barn frågat generation efter generation. Herren undervisar sitt folk genom Mose: Du skall villigt öppna din hand för din broder. Öppna din hand – inte tillsluta den. Din hand skall vara en hjälpande hand – inte en nedtryckande hand. Och allt skall du göra villigt – inte motsträvigt eller av tvång. Inte med baktanken att få mer eller mindre tillbaka, nej villigt! Och handen skall inte bara vara öppen mot våra bröder, dem som står oss nära, utan öppen för alla behövande och fattiga bland oss.
Tar du och jag vara på vår medmänniska så som Herren befallt? Nej, vi får bekänna: Jag älskar inte min medmänniska lika mycket som jag älskar mig själv.
Men låt oss se på Jesus. Han har villigt öppnat sina händer för att ta sig an oss som sina bröder. Ja, han gjorde det just för de behövande och fattiga, för de små och utstötta, för syndare av alla slag. Tänk på vad som hände på Golgata! Jesus öppnade villigt sina händer för att genomborras med spikar och bli fastspikad på ett kors för att alla skulle upphöjas till Guds barn och Jesu bröder.
När nu han villigt öppnat sina händer för att korsfästas för dina händers hårdhet, din egoism och likgiltighet, och hans korsfästa händer öppnat himmelens port och härlighet för dig – kan du då låta bli att på hans önskan villigt öppna din hand för din behövande och fattige broder?
Det saknas inte tillfällen och möjligheter: i skolan, på arbetet, bland grannar, ensamma och sjuka. Det finns många behövande och ett stort behov av öppna, hjälpande händer, bärande och kärleksfulla händer. Händer fulla med ömhet, förståelse och värme, och glöm inte – bedjande händer. Många bland oss känner inte heller Jesus, syndares Frälsare. Och ett liv utan Jesus är trots allt ett fattigt liv.
Du, som fått syn på vad Jesu händer har gjort för dig, lev i detta! Låt det uppfylla dig med tack och lov, men också med genkärlek till din behövande och fattiga medmänniska. Se på Jesu händer och var frimodig att, på den plats där Herren ställt dig och i den uppgift han gett dig, peka på Jesus. Han var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.
Bön: Jesus, allt jag har kommer från din hand. Hjälp mig att räcka min hand vidare till mina medmänniskor.

Jan-Erik Hector
Posttjänsteman och predikant, Eket

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan