Det finns en Kärlekens väg

De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom. Ur Mark. 10:32–45.
Vi står ännu ett år inför fastetiden och påminns om Fastlagssöndagens tema och symbolbild: korset, ankaret och det brinnande hjärtat. Symboler och bibel­ord uttrycker tro, hopp och kärlek, och det handlar just om Kärlekens väg. Hur ser det då ut för dig, på din väg? Vad dominerar i ditt liv?
Där vi går vägen fram är det viktigt att stanna upp. Om vi inte själva förstår det och gör det, så kan händelser, människor eller platser förhoppningsvis få oss att stanna upp och ge rätt fokus. Det kan vara sjukdom, fängelsevistelse, dödsfall, konfirmation, olycka, bibelord, katastrofer eller annat som stoppar oss. Vi behöver hjälp att flytta blicken när vi koncentrerar oss på fel saker och att vända om när vi går på vägar som leder fel. Nu vill Jesus att vi går tillsammans med honom och mer och mer lär känna honom. Vi får då höra orden från Honom, Mästaren, som säger precis som det är. Vi får påminnas om den väg som Jesus själv gick. Fastetiden kommer att tala om lidande och död, men också om det viktiga att uppståndelse väntar. Det finns en Kärlekens väg, som övervunnit alla hinder och den är Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus. Den är stark och dukar inte under…
Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider.
Se, vi går upp till Jerusalem. Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill, den smärtfyllda kalken smaka?
Se, vi går upp till Jerusalem, till Frälsarens kors och pina,
till Lammet som offras för världens skuld, för dina synder och mina.
Se, vi går upp till Jerusalem, till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är, där skall vi med honom vara.

Stanna upp tillsammans med psalmförfattaren! Då kanske det största dramat denna fastetid händer hos dig och i dig: Du ser att Jesus står där med sin öppna famn och ger förlåtelse.
Väx inte fast med fötterna här på jorden. Lyft blicken! Se uppåt och framåt!
Bön: Hjälp oss, Jesus, att stanna upp, lyfta blicken, se uppåt och framåt! Bevara oss till det eviga livet.

Per-Anders Einarsson
Kommunpolitiker och predikant, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan