Hjälparen visar på Jesus

Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. Joh. 16:12–15.
Avskedets stund hade kommit. Jesus ligger för sista gången till bords med sina lärjungar. Till skillnad från lärjungarna visste Jesus vad som snart skulle hända. Han visste att han skulle gå bort och att lärjungarnas hjärtan då skulle fyllas av sorg. Jesus säger dem som det är: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er (Joh. 16:7).
Jesus tar väl vara på de sista minuterna han har tillsammans med de tolv. Han, Mästaren, tvättar deras fötter. Det var annars tjänarnas uppgift. Så skall också vi tjäna varandra utan att räkna efter om den andre är värd det. Lärjungarna får lyssna till Jesu ord, den här gången ett ganska långt tal. Hans ord och hans kärlek är som ingen annans. Judas Iskariot fanns med i början av kvällsmåltiden och såg och hörde vad Jesus sade men sade nej till honom i sitt hjärta. Jesus hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista (Joh. 13:1). Jesus gjorde vid avskedsstunden det Bibeln uppmanar oss att göra: Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda (Ef. 5:16).
Jesus ger lärjungarna ett märkligt löfte. Snart skall han gå bort och lärjungarna skall inte längre kunna se honom. Men så lovar han att be Fadern sända dem en annan Hjälpare, den Helige Ande. Det betyder inte att han nu lämnar dem för gott eller att de måste acceptera en ersättare. Nej, det märkliga är att när Jesus går bort och Fadern sänder sanningens Ande, så kommer lärjungarna att få lära känna Jesus ännu bättre! De elva men även alla andra på jorden som älskar Jesus och därför håller fast vid hans ord (Joh. 14:23). Genom att uppmuntra oss till att hålla fast vid Bibeln, trotsa motståndet inifrån våra hjärtan och utifrån världen låter Hjälparen oss dag efter dag möta vår uppståndne och levande Frälsare!
Men Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Och när Hjälparen kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom (Joh. 16:8).
Bön: Fader vår, som är i himmelen, tillkomme ditt rike!

Gunnar Åström
Läkare och predikant, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan