Kategori: Maj 2005

Frälsningsvisshet

Guds ord är orubblig sanning. Detta tror en kristen på. Därmed är han också viss om att grunden för vår frälsning är Jesus Kristus och hans försoningsverk på Golgata. Petrus vittnar: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom… Läs hela artikeln »

Andens frukt – är tålamod

Anden vill ge oss det tålamod vi inte har men behöver. För genom att visa tålamod och kärlek mot varandra kan något nytt ske i vår gemenskap. Det vill Jesus.

Intryck från Asmara…

Strandhems Bibel- och lärjungaskola gjorde i mars en fyra veckor lång resa till Afrika. Några i gruppen reste först till Eritrea, andra till Etiopien – för att tillsammans avsluta turen i Kenya.

Ska man be för de döda?

Är det rätt att be för döda män­niskor, något som sker i en del kyrkor? Vad säger Bibeln? Eric Malm, Växjö Käre Broder! Låt oss först påminna oss om hur det har varit ibland oss. Vi bär våra anförvanter i dagliga böner. När någon av dem blir sjuk omsluter vi… Läs hela artikeln »

Ge mig ditt hjärta!

Vardagslivet är ofta fullt av frågor att ta ställning till – hinner vi tänka på det vi tror ligger i framtiden? Kanske har vi alla fått ett kort med information om organdonation, men det har blivit liggande.
Curt Einarsson, professor i gastroenterologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vägleder oss med sina reflektioner – men ger först lite bakgrundsfakta:

Gud är närvarande och verksam

Ingen människa är sin egen – hon är skapad av Gud, det är tack vare honom som hon finns till. Gud är också nära, han ser oss och det vi behöver: Honom själv och alla hans gåvor.

Finns det en mening med allt?

Läste i tidningen Till Liv att det går att höra av sig om man har några funderingar. Har fått så många prövningar under min levnad. Står där med så många ”Varför?”. Min fråga: Är det mening med allt som sker? Trött pilgrim Käre Vän! Jag är glad för att Du… Läs hela artikeln »

Kristen i vården

”Ibland bota, ofta lindra, alltid trösta”, skriver Hippokrates, den gamle greken, i sin läkared. Ett motto som är lätt att ta till sig som kristen. Men hur är det att arbeta i en rationaliserad sjukvård, i ett sekulariserat samhälle, där ekonomin får en alltmer avgörande roll?
David Nilsson har träffat två kloka kvinnor, Inga Svensson och Anna Sturesson, för att diskutera svårigheter och möjligheter, och ta del av deras erfarenheter som läkare respektive sjuksköterska.

Hjälparen visar på Jesus

Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för… Läs hela artikeln »