Guds nåd till dig

Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag (ur Jes. 49:8–10).

Gud har ett budskap som han vill förmedla också till dig i dag. Det är något du ska lägga märke till. Den Gud du tror på är nämligen en kommunicerande Gud som uppenbarar sig genom sitt Ord. Ordet du i dag får stanna inför är att Gud bönhör dig i nådens tid, han hjälper dig på frälsningens dag.

I mitt arbete som kurator möter jag människor med många skiftande historier i bagaget. Gemensamt för dem alla är att de söker kontakt och vill ha hjälp med större eller mindre problem. Det finns ett behov i varje människa av att bli lyssnad till och bekräftad. Gud vill att du söker kontakt med honom, och hans svar är: Jag bönhör och hjälper dig, mitt barn. Gud är inte begränsad som jag är i mitt arbete, utan förstår och hjälper varje person som vänder sig till honom. Men behöver du Jesu hjälp på frälsningens dag?

För många människor är det en lättnad att få berätta för någon annan om oförrätter som gjorts och som nu tynger samvetet, även om det känns genant och pinsamt. Gud har lovat och vill bönhöra dig när du kommer med dina misslyckanden och alla dina synder till Jesus. Det öppnar för Guds nåd! Då har du börjat en vandring i ljuset av Jesu ord och undervisning, så att din synd avslöjas mer och mer, och du blir befriad av Guds nåd till att leva ärligt i gemenskap med Gud och andra (1 Joh. 1:7).

Gud önskar att du kontaktar honom och han har lovat att bönhöra dig i nådens tid. Vad innebär det? I 2 Kor. 6:2 säger Gud: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Det är i dag som är den rätta tiden för Gud att ta emot din bön om nåd och förlåtelse. Med Jesu död och uppståndelse har nådens tid inträtt i världen. Jesus hjälper dig i dag att vända om från din synd och han har lovat att också på domens dag hjälp alla dem som satt sitt hopp till honom. Jesu nåd och frälsning är verklig bönhörelse och hjälp till en människa som är utan hopp mitt i all sin synd. Det är ett hopp vi får leva av i livet, genom döden, i evighet!

Bön: Tack, Jesus Kristus, för att du bönhör mig när jag kommer till dig. Fräls mig från all min synd och ge mig av din överflödande nåd. Amen.

 

Hjalmar Unosson

Predikant och skolkurator, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan