Goda gärningar

På flera ställen i Bibeln uppmanar Gud oss att leva rent och göra gott mot våra medmänniskor. Vilket samband finns då mellan frälsning och goda gärningar? Måste de till för att man ska bli bevarad i Guds nåd?

Frälst av nåd

Gud skapade oss goda. Vi var tänkta till glädje för Gud och för varandra. Men när Adam drog in synden i världen blev vi på djupet annorlunda, vi blev orättfärdiga. På ’vardagsnivå’ kan alla, inte bara kristna, göra bra saker för samhället och sina medmänniskor. Här i livet belönar Gud också sådana gärningar.1  Men inför Gud räcker det inte. Även det bästa vi gör, är befläckat med synd. Jesus säger: Ett dåligt träd kan inte bära god frukt (Matt. 7:18).

Gud har öppnat en annan väg: han har sänt sin Son, som med sitt blod friköpt alla människor från deras skuld. Av bara nåd – alltså inte på grund av gärningar, utan för Jesus skull – får vem som helst förlåtelse: Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet (Rom. 4:4f). Gärningarna räcker inte – frälsningen är av nåd.

Förbli i Kristus

Ett gott träd bär god frukt – om det finns sann tro, så växer goda gärningar fram och de är till för vår medmänniska. Gud ser oss i Kristus och behöver inget mer för vår frälsning, men vår nästa behöver oss. Därför är en pånyttfödd människa skapad i Kristus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem (Ef. 2:10). Det är Gud som verkar genom henne (Fil. 2:13).

Men en kristen har samtidigt kvar sin gamla onda natur – det Bibeln kallar ”köttet” – som stretar emot (Rom. 7:22f.). Vi känner olust till det goda och lockelse till det onda. Gud har inte gett oss frihet att följa köttet.2 I stället befaller han oss att göra goda gärningar. Om vi struntar i att göra gott  och följer vårt onda begär, medvetet väljer att leva i synd och står emot den helige Ande, så dör tron och behovet av nåden. Därför påminner Paulus om att … om ni lever efter köttet, kommer ni att dö (Rom. 8:13).3

Är goda gärningar en förutsättning för att få stanna kvar i Guds nåd? Nej, det Jesus har gjort är tillräckligt. Det finns dock en ’inre logik’ i det kristna livet: bara den som försöker leva efter Guds vilja upptäcker tydligt sin egen synd, sitt behov av nåd. Och ju mer vi får se av nåden och kärleken i Kristus, desto mer lust och kraft får vi att göra gott: Om någon förblir i mig, och jag i honom, bär han rik frukt (Joh. 15:5).

Bevaras i nåden

Tron på Kristi försoning är både ingången till nåden och det som gör att vi bevaras i nåden:4 Han vill låta er träda fram inför sig heliga … om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört (Kol. 1:22b–23).

Daniel Brandt

Lärare och teol. stud., Göteborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan