Kategori: November 2007

Frihet från religion eller frihet till religion?

Det är i de kristna länderna som idéerna om religionsfrihet har fötts och formulerats. Därför behöver vi förstå dessa tankar utifrån den kristna tron eller världsbilden.

Tonåringsproblem

Det kom ett brev adresserat till Till Livs själavårdsspalt. Brevet innehåller ett konkret bekymmer – Gustav Börjesson får möjlighet att redan nu skriva ett svar. Redaktionen hoppas att på något sätt kunna ta upp ämnet mer nästa år. Red. Hej! Många föräldrar har det tufft i relationen med sina ton­åringar. … Läs hela artikeln »

Religionen och sanningsfrågan

Religionen har följt människan som hennes egen skugga; den är lika gammal som mänskligheten. Religiösa föremål, som statyetter av modergudinnor, tillhör de äldsta föremål som hittats. Men är detta mänskliga urfenomen något positivt eller negativt?

Fördjupning i Apg. 17

Hur bedriver man mission i ett pluralistiskt samhälle, där många människor inte vet vad Bibeln handlar om? Man går i Paulus fotspår och lär av hur han predikade på Areopagen! Läs först Apg. 17:16–34. I Athen möter Paulus en religiös situation som har flera likheter med vår tid. De intellektuella… Läs hela artikeln »

Evangeliet når Europa

Nu beger sig Paulus ut på sin andra missionsresa. Han besöker församlingar han tidigare varit i – men så kallar Gud honom över till Europa. Människor med olika bakgrund och olika religioner kommer till tro på Jesus Kristus. Men evangeliet väcker även motstånd och leder till förföljelse.

Kyrkliga bruk

Augsburgska bekännelsen skriver om ”kyrkliga bruk” att ”de religiösa bruk bör bibehållas, som utan synd kan behållas och som främjar lugn och god ordning i kyrkan”. Men den poängterar även att sådana bruk inte är ”nödvändiga till saligheten”. 1 Bibeln visar att församlingen behöver samlas till uppbyggelse, men säger inte… Läs hela artikeln »

Sång och musik  till Herrens ära

När evangeliet når nya folk på nya platser bildas nya församlingar. Där är Ordets förkunnelse i centrum – men även sången och musiken är mycket viktig i gudstjänsten.

Saliga – med Kristus!

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: Saliga är de som är fattiga… de som sörjer… de ödmjuka… de som hungrar och törstar efter rättfärdighet… de barmhärtiga… de renhjärtade… de som… Läs hela artikeln »

Se till att ni inte föraktar…

För en tid sedan var det en insändare i Till Liv, som bland annat ställde frågan om det finns plats i våra föreningar och församlingar för människor som på olika sätt avviker från mängden: ”Hur hanterar vi en person ibland oss som i yttre hänseende inte tycks drabbas av de… Läs hela artikeln »

Med Jesus i livet – in i evigheten

– Vi är evighetsvarelser, säger Fride Månsson med eftertryck. Livet är en för­bered­else för evigheten, dit alla är på väg. Och om man har följt Jesus i livet får man följa honom in i evigheten!