Etikett: Mission i Peru

Med tacksamhet och vemod

Familjen Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetana förbereder sig nu inför avslutningen av sin tid som missionärer i Peru. I juni flyttar de hem till Sverige. Jan Ulrik reflekterar här över några saker som de har mött och fått vara en del av under åren i missionärstjänst.

Att se lite bättre

Efter sex år hemma i Sverige kom Erik Andersson tillbaka till Peru i höstas med samma glasögon som när han lämnade landet. Hem kom han med förnyad syn på missionsarbetet och en klarare bild av vad som fått bestå, vad som är nytt och vad som fortfarande finns att göra. Och med nya glasögon.

San Antonio – en församling med uppdrag

Vi fylls ofta av missmod och är nära att ge upp om föreningen eller församlingen minskar i antal medlemmar. Men det kan vända. Församlingen i San Antonio, Peru, ger oss inspiration och mod att trots svårigheter fråga Gud hur han vill använda oss – och göra allvar av den vision han ger.

Hälsningar från Peru

I staden Chiclayo i Peru bor och arbetar sedan hösten 2009 två ELM-missionärer, Elin och Mattias Lindström. I höst har de hjälp i arbetet av tre volontärer, Karin och Jonas Roslund samt Betty Svensson.

En kyrka som vill växa

En av Erik Anderssons uppgifter är att delta i de möten som kyrkans ledning (IELCH) regelbundet håller. Frågor rörande vision och ekonomi samsas med planering av barnläger och prästvigning.

Sång och musik  till Herrens ära

När evangeliet når nya folk på nya platser bildas nya församlingar. Där är Ordets förkunnelse i centrum – men även sången och musiken är mycket viktig i gudstjänsten.

Peru-missionärer på nytt uppdrag

På lägergården Bækkely* på Bornholm träffar Jette Riis Pedersen missionärerna Helene och Preben Koe­foed-Jespersen. De har just flyttat hit från Peru med sina barn Milka, Mattias och Magnus, efter att ha arbetat där för ELM i Danmark och Sverige. Första gången de reste ut var för åtta år sedan – mycket har alltså hänt både i Peru och i Norden under tiden.

Att bygga upp Kristi kropp i Chiclayo

Att få se Guds rike i nya sammanhang och på platser man aldrig tidigare varit, kan berika och uppmuntra ens tro. Lina Engström, som passat missionärsbarn i Peru, delar med sig av sina intryck.

Självständighet och ansvar – med mycket bön

I Peru har ELM sedan 1994 bedrivit stadsmission vid landets nordkust. Det är nu dags att lämna över ansvar och uppgifter till nationella medarbetare. Men missionärerna fortsätter att bidra med undervisning och ge en hjälpande hand när så behövs.

Kallelse, utrustning och tjänst – till mission

Vi lyssnar på ett samtal mellan två missionärer och en missionärspraktikant som handlar om den viktiga förberedelsen till att vara missionär. Om att utrustas, få verktyg för verkligheten, vara förberedd på kulturkrock och lära av historien.