Guds ord sprids genom sång och musik

Musikskolan i Asmara hör till den Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE). Den har sedan i fjol en ny rektor– han intervjuas här av sin företrädare.

Senay, vill du presentera dig själv?
– Jag heter Senay Kahsay, är född den 27 januari 1983 i hamnstaden Assab. När jag var ungefär sex månader gammal flyttade mina föräldrar till Asmara och min far fick arbete i den Evangeliska kyrkan.

Hur fick du intresse för sång och musik?
– Eftersom mina föräldrar var kristna och medlemmar i den Evangeliska kyrkan, hade jag förmånen att få växa upp i ett kristet hem. Därför var det naturligt att ta del av kyrkans olika aktiviteter, t.ex. söndagsskola, ungdomskör m.m. På så sätt väcktes mitt musikintresse, jag började så smått spela på de musikinstrument som fanns i kyrkan. Som tolvåring fick jag genom en av kyrkans musiker lära mig grunderna för pianospel. Men det var först 1998 som musikstudierna började på allvar, när musikskolan öppnades och jag hade förmånen att bli en av de första elever­na där.

Senay, jag vet att du är musikalisk, inte minst på piano. När upptäckte du din begåvning?
– Redan när jag deltog i söndagsskolan brukade vår ledare ge oss uppgiften att ackompanjera kören. Jag märkte att det var lätt att följa med. Vid studierna på musikskolan hjälpte lärarna mig att utveckla de gåvor jag fått, något som jag givetvis är glad för.
Jag studerade sen i fem år – piano, gitarr, trumpet och musikteori. Så småningom började jag arbeta som pianolärare.

Vad sysslar du med just nu?
– Jag studerar business management för fjärde året vid universitet i Asmara och tar examen i juni. Samtidigt är jag sedan september 2007 anställd på halvtid som rektor för musikskolan. Efter studierna blir jag rektor på heltid. Jag leder kyrkans ungdomskör, övar med den varje torsdag och lördag. Vi sjunger upp på söndagarna.

Då vill jag passa på och gratulera till rektorstjänsten. Hur tycker du att det går?
Tack – det går bra! Det är ett stort ansvar. Man måste se till att skolan fungerar, följa upp elevernas utveckling m.m. Jag gör vad jag kan och lägger arbetet i Guds händer.

Hur knyter du ihop ditt andliga liv, musiken och kyrkans arbete?
– Sång och musik är ett fantastiskt redskap för att sprida Guds ord! Församlingsarbetet är mycket beroende av sång och musik, inte minst bland ungdomarna. Mina kunskaper hjälper oss att kunna utveckla denna verksamhet på ett professionellt sätt. På så sätt ger musiken mig mycket i mitt andliga liv.

Vilka är dina visioner för musikskolans framtid?
– Jag vill arbeta för att vidareutveckla den, så att den får en internationell standard. Samtidigt behöver jag själv förkovra mig för att kunna ge vidare till andra.

Till slut, Senay, har du något särskilt du vill säga till vännerna i Sverige – och tidningen Till Liv?
Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit på ett eller annat sätt till musikskolans start och utveckling, särskilt för ELMs roll och satsning i projektet. Tack – och Gud välsigne er!
Jag känner inte till Till Liv så mycket – jag vet vad ELM är och vem missionsföreståndare Roland Gustafsson är. Men jag vill i alla fall tacka för möjligheten att komma till tals och hoppas att jag i framtiden får lära känna tidningen och läsarna ytterligare.

Tack, Senay, för att du ställde upp för intervjun, Gud välsigne dig!

Barnabas Mebrahtu
F.d. rektor för musikskolan i Asmara

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan