Kategori: Januari 2007

Att bygga upp Kristi kropp i Chiclayo

Att få se Guds rike i nya sammanhang och på platser man aldrig tidigare varit, kan berika och uppmuntra ens tro. Lina Engström, som passat missionärsbarn i Peru, delar med sig av sina intryck.

Den levande tron – i Kristus Jesus

Under våren vill Till Liv publicera fyra artiklar om Den levande tron utifrån Första Mosebok.
Det är texter vi kanske ofta läst – men har vi förstått ordens djupa innebörd?

Treenigheten. Vad är det?

Att Gud är treenig är grundläggande i kristen tro. Men är läran om Guds treenighet bara en teoretisk konstruktion som saknar betydelse i det kristna livet?

Saliga – är de fattiga i anden

Hur går detta ihop? Här är människor som har det svårt. De har försökt själva. Men det har inte hjälpt. De är trötta och uppgivna. Man kan beklaga dem, ja, det kan man. Men lyckönska dem – nej, det verkar omöjligt. Och ändå händer det! Vi kan tänka på en… Läs hela artikeln »

Åter till Gud

Gud är alltid densamme och han vet vad han vill. Människan följer inte alltid Guds vilja eller ord. Därför måste hon, och Kyrkan, ständigt reformeras. På 1500-talet levde en munk, vars tro och iver radikalt påverkade kristenheten. Lär känna Martin Luther och Reformationen – en del av din historia!

Varför just evangelisk-luthersk?

Eva Appell och Lars Göran Brandt träffade en eftermiddag den gångna hösten Sam-Arne Nilsson, Anders Månsson och Markus Hector i huvudstaden – det blev ett samtal mellan några personer ur olika generationer om den bekännelse som fått ge namn till ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vad innebär det egentligen att vara evangelisk-luthersk?

Vi vill predika Kristus

Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull (ur 2 Kor. 4:1–6).