Kategori: Maj 2006

Vad gör Jesus på Faderns högra sida?

I Bibelns språkbruk står den högra sidan eller den högra handen för aktivitet och verksamhet. Jesus inledde missionsbefallningen med orden: Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Den tid då han vandrat synlig här på jorden var slut och hans gudomliga egenskaper i funktion igen. Han upphörde… Läs hela artikeln »

Jag är Herren, din Gud…

Det fjärde budet: Hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Här ställer Gud mig inför livets hemlighet. När vi tagit del av Lennart Nilssons bilder har vi gripits av förundran. Så märkligt är det med livet…. Läs hela artikeln »

Bland musikinstrument och biblar

På musikskolan i Asmara arbetar sedan slutet av februari Kristina Engström, Stockholm – tillsammans med ordinarie läraren och rektorn Barnabas Mebrahtu. Hon hjälper bl a till med undervisningen i tvärflöjt, gitarr och piano. En tisdagskväll får hon följa med eleverna till deras ”Bible discussion”. Och det blev även bön och lovsång – allt för att lära känna målet, himlen.

Några tankar om Herrens bön

Käre Far, jag vet att du varje dag i det himmelska hemmet lyssnar efter mina steg. Nu kommer jag till dig och redan när jag är långt borta anar jag, när du i din godhet kommer mig till mötes, en styrka och en makt men också en barmhärtighet och förlåtelse,… Läs hela artikeln »

Fader vår i mitt liv

När Jesus skulle lära lärjungarna att be lärde han dem bönen Fader vår. Vi har också lärt oss bönen och vi ber den. Men ibland blir kanske den goda vanan endast ’ord’. Då behöver vi påminnas om det goda innehållet. Här kan Luthers Lilla katekes vara en hjälp, en dagsaktuell handbok – en bok som Till Liv lyft fram i två tidigare nummer.

Att leva i bön

I Bibeln finns det många uppmaningar om att vi ska be: Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse (Kol. 4:2). Samtidigt ger Gud oss löften då vi ber: Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus (Fil. 4:6–7).

Jesus är nära!

Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje (ur Joh. 16:16–22). Jesus har talat om att han ska gå bort och lärjungarna är oroliga. Jesus ska försvinna. Han försvinner när… Läs hela artikeln »