Kategori: Mars 2017

Redaktören har ordet • mars 2017

Den som önskar förstå skillnaderna mellan olika kyrkosamfund gör klokt i att studera såväl samfundens historiska tillkomst och deras senare ställningstagande i kontroversfrågor som vad de lämnar åt den enskilde medlemmen att ta ställning till. Även i en missionsrörelse som ELM finns dessa tre kategorier. Reformationens betoning av Skriften, rättfärdiggörelsen… Läs hela artikeln »

Att vara äkta, inte perfekta – om evangelisation i dag

Uppmaningen att dela evangeliet fyller många av oss med känslor av misslyckande och uppgivenhet. Men kanske behöver vi förstå att det tar tid. Och se värdet av att verkligen lära känna människor.

Att se lite bättre

Efter sex år hemma i Sverige kom Erik Andersson tillbaka till Peru i höstas med samma glasögon som när han lämnade landet. Hem kom han med förnyad syn på missionsarbetet och en klarare bild av vad som fått bestå, vad som är nytt och vad som fortfarande finns att göra. Och med nya glasögon.

Kan jag bli fri från mitt porrmissbruk?

Konsumtionen av porr har ökat lavinartat de senaste decennierna. I dag räknar man med att cirka två tredjedelar i åldersgruppen 18–34 år regelbundet tittar på porr. Många kristna i olika åldrar kan berätta om sin vanmakt inför pornografins dragningskraft. Men hjälp finns att få för den som vågar öppna upp och vara ärlig.

Fruktanslöst

– Ändra på det? Vad ska andra tycka då?
– Såna tankar … det är inte säkert att det gillas av alla!
– Det är bättre att någon annan gör det!