Kategori: Oktober 2011

Återlöst

Många i ELM har genom åren följt missionsarbetet i Etiopien. Några får möjligheten att åka dit och besöka platser man tidigare endast hört och läst om.

Vila i ditt dop

I dopet säger Gud: Du är min! Människans svar på detta är att i tro säga sitt ja och leva i gemenskap med Gud. Och dopet behöver aldrig göras om.

Korset – hoppets tecken

Korset betyder olika för oss människor. För en Kristus-troende talar det om hopp medan det för andra endast står för sorg och död. Men – ”Livet vann, dess namn är Jesus”.

Hemmet – en missionsstation

Tänk om Jesu missionsbefallning inte bara gäller missionärer på uppdrag i fjärran länder, utan faktiskt oss själva – min egen familj och mitt eget hem.

Hannas nöd

I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. … Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Ur 1 Sam. 1

Hemvändardag i Broby

I strålande sensommarväder återvände vi till Broby, till hembygden, men även till det andliga hem där vi som unga fick höra evangeliet om Jesus och där tron på honom grundlades. Samkväm, vackert dekorerade kaffebord, fotoutställning m.m. bidrog till en minnesrik dag. ELM-FÖRENINGENS ordförande Rune Gunnarsson hälsade alla välkomna. – Hemvändardag… Läs hela artikeln »

Trygghet sökes

Det finns säkert i vår närhet många barn som behöver stöd och hjälp – och framför allt kärlek. För förlorarna i det materialistiska samhälle vi lever i är barnen. Kanske kan du öppna ditt hem för ett barn, en kortare eller längre tid?

Klok med Livets bok

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kol. 3:16–17

Min stora växande familj

JAG FÖDDES 1973 i byn Fonsho i Herara Mandoyo- området. Min far heter Tufa Kawo och min mor Lemdare Idiris. Vi var sammanlagt arton syskon, sex helsyskon och tolv som är barn till min styvmor. Vi var åtta bröder och nio systrar men min äldsta syster dog 1992. Två år… Läs hela artikeln »