Etikett: Diakonalt arbete

Evangelium i handling

Till Café oasen är alla välkomna, oavsett vad man tror eller hur ens livsberättelse ser ut. Här får man möta omtanke och ta del av vad den kristna tron har att erbjuda. ett brustet människovärde kan börja läkas när man får möta ett evangelium som levs ut i handling.

Ge vidare Kärleken

Vi tänker gärna på diakoni som en del av kyrkans arbete. Men varje kristen är kallad av Kristus att i sin omgivning fortsätta hans tjänande. För den som själv tagit emot Guds barmhärtighet har något att ge vidare.

Be om att få möta människor i nöd

Jonny Bjuremo är uppvuxen i ELM men nu präst i S:t Mikaels församling i Torsby. I arbetet ingår även att vara föreståndare för LP-kontakten i Torsby. Hur kan vi som privatpersoner, föreningar eller församlingar våga öppna våra gemenskaper?

Tillsammans i helig tjänst

I evangelierna kan vi läsa att det kring Jesus samlades skökor, publikaner och syndare av alla slag. Det tyder på att den kristna gemenskapen är en gemenskap för alla – eller?
Hur ser det ut när vi samlas till gudstjänst? I Torsby kombineras församlingens gudstjänstfirande med LP-stiftelsens beroendevård. Följ med till S:t Mikaels kapell!