Etikett: Himlen

Den sensationella inbjudan

Vad är himlen för något? Föreställningen avser väl vanligtvis en helt god värld – en värld där alla bara tänker, säger och gör det som är gott, där kärleken är fullkomlig. Himlen är lycka, gemenskap, bekymmerslöshet, frid. Naturligtvis är en sådan värld i en mening en utopi. Hur mycket vi… Läs hela artikeln »

Himlen – vårt rätta hem

I väckelsetraditionen finns många sånger som handlar om himlen och vår längtan dit – sångerna kan hjälpa oss att få rätt perspektiv på våra liv. Lovsången i himlen kommer att handla om Jesus, som öppnat vägen till himlen.

Guds folk på väg

Ett uttåg ur träldomslandet, en kort resa i Herrens sällskap och en härlig ingång i Livets land.

Medborgare i himlen

”Men vårt medborgarskap, det har vi i himmelen. Därifrån väntar vi vår Frälsare, Herren Jesus Kristus.” Fil. 3:20. Bön: Helige Ande, visa mig att jag får lov att vara Guds barn och medborgare i himmelen. Kristendomen är hoppets religion. Den lägger tyngdpunkten på det kommande, det eviga. En kristen människa… Läs hela artikeln »

Han förde dem ut ur deras trångmål

Vi svenskar ar vana vid att ha plats omkring oss. Med en så pass liten befolkning i ett så, till ytan, stort land är Sverige ett av världens minst tättbefolkade länder. Och åtminstone om man jämför med England, så har vi i allmänhet stora lägenheter och hus. Ofta har barnen… Läs hela artikeln »