Etikett: Jeremia

Den äkta fromheten – en introduktion till Jeremia bok

Jeremia verkade som profet under de fem sista kungarna i Juda (Sydriket), från Josias 13:e regeringsår (627 f.Kr.) till Jerusalems fall och den babyloniska fångenskapen år 586 f.Kr. Han var alltså profet under de sista 50 åren av Juda rikes historia – en våldsam brytningstid, då de båda tidigare stormakterna… Läs hela artikeln »

Jeremia då och nu

Rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera

Gud vill upprätta dig på nytt

Profeten Jeremia sörjde över att Juda folk föraktade Guds godhets, tålamods och långmodighets rikedom utan att förstå att Guds godhet ville föra det till bättring. Hans tröst var att vår tröstlöshet inte kan göra Guds trofasthet om intet.