Etikett: Katekesen

Lilla katekesen: Första artikeln

Jordiska makthavare och maktmissbrukare har en blott tillfällig, förlänad makt. Gud är den som har all makt. Han för stjärnevärldarnas härskaror fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir (Jes. 40:26). Inför honom får vi komma i Jesu namn och säga ”Fader vår”.

Nåden konkretiserad

Goda själasörjare tillhör Guds gåvor. Han har i sin omsorg försett kyrkan med sådana i 2 000 år. De finns där till vår hjälp. Det är inte Herren Gud som behöver dem utan den kristne i världen. De får fungera som Herrens förlängda arm här på jorden. Han som har… Läs hela artikeln »

Guds tio bud

Första huvudstycket i Lilla Katekesen förklarar Tio Guds bud. Hur ska dessa heliga bud användas av oss? Eller är det så, att den kristne är fri från lagen?

Ett fattigt land med ett rikt arv

I vårt kära fosterland Sverige upplever vi just nu att industrin går på högvarv. Aktiekurserna stiger. Nya löneavtal sluts med flera procents löneökningar, och folket hoppas på bättre tider materiellt sett. Har vi då rätt att leva så egoistiskt, att hoppas på nya rikedomar i tiden och att försöka öka… Läs hela artikeln »

Det enkla folkets lärobok

Författaren till boken ”Hoppets bekännelse”, Ola Österbacka från Vasa i Finland, tidigare folkhögskolerektor och för närvarande verksam som lärare och konsult, har lovat att i en artikelserie i Till Liv aktualisera Doktor Martin Luthers Lilla katekes. Denna lärobok och bekännelseskrift förtjänar alltjämt ett flitigt studium, i synnerhet som vi lever i en tid som liknar den som Herren genom profeten Hosea beskriver med orden: ”Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap.” Efter denna inledande artikel, som ger en allmän bakgrund, följer i kommande nummer en genomgång av katekesens olika huvudstycken.

Katekesen – ett framtidsprojekt

Skulle D:r Martin Luthers lilla katekes kunna ha någon framtid? Det menar Fredrik Sidenvall, som i kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen 1/97 talar varmt för ”ett projekt för att återupprätta lilla katekesens plats i vår kyrka”.