Etikett: Kristendom

Korstågen – några klarlägganden

KJELL O. LEJON • I avståndstagandet från det kristna arvet har det varit angeläget att hos de gamla kristna folken plantera utvecklingstanken, där den kristna tiden framställs som ett lägre och passerat stadium i den västerländska civilisationens historiska utveckling. Men kampen om historien har av de nya materialistiska ideologierna förts även genom mytbildning och osaklig svartmålning av den kristna tiden. Det är något att se upp med och inte okritiskt acceptera. Professor Kjell O. Lejon hjälper oss med kyrkohistorien i en artikel om korstågen, som tidigare varit publicerad i flera delar i Världen i dag.1

Religionsblandningens Peru

Varför missionera i ett katolskt land? Därför att människorna där – precis som folket på profeten Elias tid – haltar ”på båda sidor” och därför att Herren genom profeten Sefanja säger: ”Ty se, jag skall på den tiden … frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna och låta dem bli ett ämne till lovsång…”

Andligt liv i praktiken

Det andliga livet är en Guds gåva. Hur förvaltar du den? Allt liv behöver näring. Svältföd inte trons liv! Förbliv i Kristus och Ordet om honom! Och lyssna inte på ormens väsande!

Kristen – till namnet eller i verkligheten? Är jag en verklig kristen?

Det var i Antiokia som lärjungarna för första gången fick heta kristna (Apg. 11:26). Vad är det att vara en kristen? Vem är en kristen? Hur blir man en kristen? Svaren kan bli mångskiftande, beroende på vem man frågar.

Varför just kristendomen?

Varför religiös överhuvudtaget? Man kan väl leva utan att tro på någonting. Lever inte de flesta människor så? Nej faktiskt inte. Sett i ett historiskt perspektiv har människan alltid varit religiös. l alla kulturer och i alla tider har människan trott att det finns en andlig verklighet. Man har tillbett något som är mäktigare än människan själv. I dagens Sverige tror betydligt fler än de som regelbundet firar gudstjänst att det finns en högre makt. Ateismen som genomtänkt livsåskådning är på tillbakagång.