Etikett: nattvarden

”Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte.” – några tankar om barnkommunion

Fortfarande på 1960-talet var det en självklarhet i Svenska Kyrkan, liksom i de flesta närbesläktade lutherska kyrkor, att den som inte var konfirmerad inte heller kunde delta i själva kommunionen (alltså ta emot nattvardens bröd och vin).

Herrens Heliga Nattvard – ett möte med Jesus

I förra numret kunde vi läsa om dopet. Här följer nu en artikel om det andra sakramentet, nattvarden.

Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse  

När en sak blir föremål för missbruk och förvanskning leder det ofta till att också det goda bruket ställs i dålig dager och misstänkliggörs.

Herrens Heliga Nattvard

Med denna artikel avslutas den genomgång av Lilla katekesens huvudstycken som inleddes i nummer 5/98. Vi upprepar ur den första ingressen: Katekesen, denna lärobok och bekännelseskrift, förtjänar alltjämt ett flitigt studium. Den som kan sin katekes drivs inte så lätt ur kurs av villfarelsens vindkast.

Samtal & frågor

Här är sidan för samtal och frågor er läsare emellan. Skicka gärna in tankar och funderingar som kan vara andra till uppbyggelse. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta ner de bidrag som sänds in.