Kategori: Januari 1999

Himmelrikets hemligheter – om att läsa liknelser

Jesu liknelser har en framträdande plats i de tre första evangelierna. Ungefär en tredjedel av Jesu undervisning där utgörs faktiskt av liknelser. De är koncentrerade och konkreta till sitt innehåll och mycket slagkraftigt formulerade.

Redaktören

”Och vore ej det barnet fött, förtappat bleve då allt kött”, står det i en av våra djupare julsånger. Att Frälsaren har kommit och fullbordat sitt verk, så att ingen syndare behöver gå evigt förlorad, är det glädjens budskap som är aktuellt även sen julljusen slocknat. Det är ”världserövrande” och… Läs hela artikeln »

Låt trädet stå kvar!

Herre, låt det stå kvar i år, så att jag får gräva runt omkring det och lägga på gödning. Kanske det då bär frukt till nästa år. Annars får du hugga bort det. Luk. 13:8‒9. Bön: Helige Ande, hjälp mig att inte bara höra Guds ord utan också göra det… Läs hela artikeln »

Inte bjuden?

Hur kan människor i vår närhet nås med evangelium? Den frågan borde bli brännande för alla kristna. Utbudet av andlighet är stort. Söndag efter söndag och även vardagar inbjuds det till gudstjänster i kyrkor och missionshus. Men kommer det några som inte hört evangelium tidigare? Budskapet om frälsning genom tron… Läs hela artikeln »

Bön för kyrkan

Herre Jesus Kristus! Vi bedja Dig för Din kyrka och församling i hela världen, att Du som är hennes konung och huvud, rikligen ville välsigna henne. Giv henne i rikaste mått Din Helige Ande, så att hon må bli helgad och bibehållen i sanningen. Låt henne tilltaga både i inre… Läs hela artikeln »

Recensioner

Carola – Blott en dag. Kirkelig  Kulturverksted Aschehoug, Norge Under sin karriär som sångerska har Carola gett sig i kast med en mängd olika stilarter och har visat sig behärska de flesta. Hennes senaste skiva, som kom ut under hösten, ger ytterligare prov på hennes allsidighet. Med sin välkända och… Läs hela artikeln »

Axplock

Vad han tar och vad han giver… När det nu är fråga om Guds barn, som upplever hur flyktigt och förmörkat och ont hjärtat är och just därför suckar till Gud om hans ledning, så gäller för dem utan undantag att allt som händer dem har Gud sänt i deras… Läs hela artikeln »

På villsam stig

Djupt inne i de vida skogarna i Norrlands inland låg för några decennier sen den lilla byn Granhult, som fanns med på BV-predikanters turlista.

Missionsnytt

Etiopien I Etiopien prästvigdes ytterligare en ung man, evangelisten Abraham Wakene, för tjänst inom LCEt söndagen den 6 december 1998. Vår missionsrepresentant, Hanna-Karin Stark-Hechamo, skriver: Vi fick vara med om en verkligt fin högtid i söndags: mycket folk till att vara i Qersa, bra predikan av qes Bahta, sång av… Läs hela artikeln »

Vår familj i Qersa

Ett par unga Etiopien-missionärer har under hösten -98 gått på språkskola i Addis Abeba för att lära sig amharinja,och en eftermiddag åkte jag de tio kilometrarna tvärs genom stan för att intervjua dem.