Etikett: Religion

New Age och kristen tro

I förra numret tog vi en titt på nutidens andliga sökande och det vi oftast kallar för New Age. I detta nummer ska vi relatera New Age till kristen tro. Skillnaderna är många – vi kan här endast se på ett par av de viktigaste.

New Age – nutidens Religion?

Detta är den första av två artiklar, som belyser fenomenet New Age. I nästa nummer kommer den andra – New Age och kristen tro.

Varför just kristendomen?

Varför religiös överhuvudtaget? Man kan väl leva utan att tro på någonting. Lever inte de flesta människor så? Nej faktiskt inte. Sett i ett historiskt perspektiv har människan alltid varit religiös. l alla kulturer och i alla tider har människan trott att det finns en andlig verklighet. Man har tillbett något som är mäktigare än människan själv. I dagens Sverige tror betydligt fler än de som regelbundet firar gudstjänst att det finns en högre makt. Ateismen som genomtänkt livsåskådning är på tillbakagång.