Etikett: Trosbekännelsen

Jag tror på den Helige Ande

I de föregående två numren har vi behandlat trosbekännelsens första och andra
trosartikel. Här följer en genomgång av den tredje och sista trosartikeln.

Jag tror på Jesus Kristus

I föregående nummer (6/03) blev den första av trons artiklar behandlad. Här följer nu en genomgång av Andra Artikeln.

Trons artiklar: Tredje artikeln

Tredje Trosartikeln med dess förklaring ger oss viktig undervisning om att det inte är människan som avgör sig för Gud. Hon är helt beroende av den Helige Andes verk genom Gud ord. Vi får också reda på att de heligas samfund inte är identiskt med någon viss, synlig kyrka.

Lilla katekesen: Första artikeln

Jordiska makthavare och maktmissbrukare har en blott tillfällig, förlänad makt. Gud är den som har all makt. Han för stjärnevärldarnas härskaror fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir (Jes. 40:26). Inför honom får vi komma i Jesu namn och säga ”Fader vår”.

Mellansverigeläger på Falketorp Missionsgård

På lördagseftermiddagen den 24 maj hissade vi flaggan vid Falketorp Missionsgård. Vi bryggde kaffe och väntade in gästerna från Stockholm, Västervik och andra trevliga ställen i Mellansverige. Hans Jonsson inledde, och redan på eftermiddagen fick vi lyssna till härlig sång från Grundton, ungdomskören från Stockholm, vars medlemmar talade tveksam stockholmska.

Jag tror på Jesus Kristus…

I den kristna församlingens trosbekännelser har man formulerat det som man ansett vara nödvändigt att bekänna och hålla fast vid, det som är huvudsaken. Vi har de tre gammalkyrkliga bekännelserna. Vi har den Augsburgska trosbekännelsen från ett annat ödesmättat skede i den kristna kyrkans historia.