Etikett: Sverige

ELM nytt & info

Sverige Året börjar med sammanträde för ELMs styrelse 29–30 januari och dessförinnan för styrelsens arbetsutskott den 7, nämnden för utlandsmission (NUM) 8–9, nämnden för mission i Sverige (MIS) den 14, BV-förlags styrelse och tidningsnämnden den 19. Be för dessa samlingar och, om du har idéer och synpunkter, ta gärna kontakt… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Fyra frågor till två predikanter Predikantkåren i MBV har utökats: Henrik Åström och Jakob Birgersson har båda svarat ja på kallelsen att vara predikant.Vid MBV:s årsmöte i Stockholm i juni kommer de att delta i en välsignelsestund, särskilt anordnad för dem. HENRIK, 23, bor i Vännäs tillsammans med sin danskfödda… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Angeläget arbete i Nakuru Det behövs förstärkning på missionärsfronten i Nakuru… Jag vet inte vad Gud har tänkt i framtiden, men jag ser att det finns så mycket att göra här och i omnejden. Skörden är stor men arbetarna är få… (Matt. 9:37). En församlingsbyggande verksamhet bör visserligen i första… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse Den 14–15 december avhandlades ett antal ärenden för missionen i hem- och utland. Ekonomi och administration En ekonomisk rapport av 2003-10-31 kunde med tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Intäkterna överstiger kostnaderna med drygt 3,7 miljoner kronor, framför allt beroende på rikliga testamenten, nästan 7,3 miljoner… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse Den 19–20 september behandlades ett antal ärenden angående missionen i hem- och utland. En ekonomisk rapport av 2003-09-15 kunde med stor tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Den visar ett positivt resultat, drygt 2,7 miljoner kr, vilket beror på rikligt erhållna testamenten. Gåvogivandet lever dock inte… Läs hela artikeln »

Missionsnytt Sverige

Två nya predikanter MBV:s styrelse beslutade under 2002 att till ett antal yngre män utfärda kallelse till predikouppgiften. Vi har glädjen att kunna presentera två män som under den senaste tiden bejakat kallelsen: Namn: Josef Appell Ålder: 28 år Familj: hustrun Eva, född Giselsson, barnen Emilia två och ett halvt… Läs hela artikeln »

Mission i Sverige

Med utgångspunkt från 2 Kung. 7:9 skriver Hans Erik Nissen följande i boken Ett är nödvändigt: ”Fyra spetälska män hade upptäckt, att fiendehären som belägrade Samaria hade flytt. Gud hade låtit ett ’dån av vagnar höras, ett dån som av en stor här’. Fienden hade då ’brutit upp och flytt… Läs hela artikeln »

Missionsnytt – Från MBV:s mission i utlandet  

ERITREA Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) håller sitt årsmöte i Quazén den 9–11 februari 2001. I samband med detta planerar man att inviga en nyuppförd kyrkobyggnad på denna ort. LCEr:s styrelse har inbjudit MBV att närvara, och MBV:s styrelse har därför beslutat att sända missionssekreterare Per-Martin Hjort till Eritrea under… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

SVERIGE Under vintern har det anordnats två seminarier om ”Mission i Peru”: på Åhus Missionsgård den 29 januari och på Missionsoch Ungdomshemmet Fridhem den 18–19 mars. I Åhus hade Emma och Henrik Birgersson tillsammans med Sinnika och Håkan Ekström huvudansvaret och på Fridhem stod makarna Ekström för programmet. Intressant information… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Etiopien I e-post från Addis Abeba den 23 juli skriver Jan-Åke Johansson bl.a. följande: ”I Qersa har gudstjänstlivet fått ett uppsving. Jämfört med samma tid förra året är det mer än dubbelt så många åhörare nu på söndagarna. Prästen, qes Abraham, har fått mycket att göra när det gäller att… Läs hela artikeln »