Författare: Fredrik Hector

”Född av jungfrun Maria” – om trolovningen

Om den bibliska trolovningen egentligen innebar att man hade ingått äktenskap, som en del menar, kan Josef mycket väl ha varit pappa till barnet som Maria bar. Men var det så eller behöver vi gå in djupare på judisk familjerätt för att förstå hur det egentligen förhöll sig?

Gud vill befria oss

FREDRIK HECTOR • Sommaren 2014 höll Fredrik Hector ett bibelföredrag i två delar på temat Var inte rädd!. Den första delen behandlade de första verserna i Jes. 43 och är publicerad i Begrunda nr 2-2014 (s. 24 ff). Del 2 är mindre utläggande och mer berättande och illustrerande vad gäller Guds pågående befrielseverk lokalt i Etiopien utifrån det senare textavsnittet i Jes. 43 (8–25).

Var inte rädd!

FREDRIK HECTOR • Hot, hat och förföljelse är något som Sveriges kristna till stor del och under lång tid varit förskonade ifrån. Det kan i historiens ljus knappast sägas vara normaltillståndet. Det är det inte heller i många missionsländer. Kanske stundar andra tider för missionslandet Sverige. Det kan kännas skrämmande. Men Bibelns budskap till dem som blir förföljda är att inte frukta. Fredriks Hectors bibelföredrag på ELM Syds sommarmöte 2014 ger bibliska skäl för en sådan frimodighet.

Vad sysslar bibelvetenskapen med? – introduktion och utvecklingsdrag

FREDRIK HECTOR • För många bibeltrogna kristna är bibelvetenskap detsamma som bibelskepticism men få känner egentligen till hur man arbetar vetenskapligt med en bibeltext. Vad ännu färre känner till är det betydelsefulla paradigmskifte1 som ägt rum inom bibelvetenskapen de senaste trettio åren och vad det inneburit för det vetenskapliga studiet.

Den judiska påskmåltiden

Ända sedan ökenvandringen har det judiska folket firat påsk. Faktum är att det mesta i det judiska påskfirandet är sig likt sedan dess. Den påskmåltid som Jesus firade med sina lärjungar för snart 2 000 år sedan ser i stort sett likadan ut idag – den enda skillnaden är egentligen att templet är borta och att man därför inte längre kan äta påskalammet. Men berättelserna man berättar, bönerna man ber, bägarna man dricker och sångerna man sjunger är desamma idag som för 2 000 år sedan.