Författare: Mattias Lindström

Redaktören har ordet • december 2023

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. (1 Tim. 1:12)

Redaktören har ordet • oktober 2023

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. (Gal. 3:26)

Nej, en ny syn på sexualitet och äktenskap är inget alternativ

Flera kristna församlingar och kyrkor tillåter och bekräftar både samboskap och samkönade relationer. Därmed ställer man sig utanför Guds tanke om äktenskapet.

Redaktören har ordet • september 2023

Säger leran till den som formar den: ”Vad gör du?” Säger ditt verk: ”Han har inga händer?” (Jes. 45:9)

Redaktören har ordet • augusti 2023

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. (Luk. 16:13)

Redaktören har ordet • juni/juli 2023

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! (Matt. 28:18–20)

Redaktören har ordet • maj 2023

Men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. (1 Kor. 1:23)

Redaktören har ordet • april 2023

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. (1 Pet. 1:3)

Förföljelsen mot de kristna i världen ökar

När man får lida för sin tro i Sverige, kan det innebära att folk tittar snett på en eller skämtar lite på ens bekostnad. Vad kan det innebära i andra länder? Till Liv ringde upp Open Doors Andreas Eklund för att få veta hur de jobbar och hur läget är i världen för våra trossyskon.

Redaktören har ordet • mars 2023

Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. (Matt. 5:11)